Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-30

Attana: Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2018 i Attana AB

Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter uppgår under perioden till
2,6 MSEK och totalt under året till 5,7 MSEK. Totala omsättningen
inklusive aktiverat arbete för egen räkning för perioden uppgick till
2,9 MSEK och hittills under året till 6,7 MSEK att jämföras med
motsvarande för helåret 2017 om 4,9 MSEK. Kassaflödet under perioden
var -1,0 MSEK och totalt under de tre första kvartalen -5,1 MSEK.

VD kommentarer: Rusningstrafik.

På väg till och från Attana cyklar jag förbi bilarna som kryper fram i
rusningstrafiken. Under de senaste åren har antalet cykelpendlare
kontinuerligt ökat och detta år upplever jag att ökningen har varit
ännu kraftigare tack vare elcyklarna som attraherar en bredare skara
jobbpendlare. Detta har gjort att det bitvis uppstår trängsel även på
cykelvägarna och att farten på cykelvägen nästan sjunker ner till
bilarnas krypfart. Jag har länge drömt om att det ska uppstå trängsel
och rusningstrafik i våra laboratorier och funderat på hur ska vi
hantera detta för att kunna hålla farten och tillväxten uppe. Efter
sommaren behövde jag inte längre drömma, vårt ökade marknadsförings
och säljfokus har gett resultat som resulterar i rusningstrafik. Vi
fick in ett antal uppdrag som omedelbart behövdes startas upp i
augusti. Samtidigt fick HVD Life Sciences bra respons i sitt
territorium och behövde både demoinstrument och vår personal för att
lyfta fram positionerna och säkerställa att Attanas produkter finns
med i budgeterna för 2019. Vi har för det ändamålet lånat ut två av
våra kontraktsforskningsinstrument och tre Attana
applikationsspecialister till HVD Life Sciences, samtidigt som vi
odlade celler som aldrig förr i våra laboratorier. Till detta adderas
att vi historiskt har haft få uppdrag att genomföra i augusti och
september. I år hade vi planerat att göra uppdrag som vi bedömer är
strategiskt viktiga men som initialt ger lägre intäkter. Detta är
exempelvis uppdrag där vi stretchar gränserna för vad vi tidigare
gjort för att vi längre fram ska kunna erbjuda nya typer av
intäktsgenererande tjänster. För att dels kunna leverera de i närtid
intäktsgenererande uppdragen och dels hålla farten uppe på de mer
långsiktiga uppdragen, så att inte värdefulla prover förstördes fick
kvarvarande instrument och personal hårdprioriteras. Jag är glad över
att se hur effektivt vi lyckades hantera rusningstrafiken och
leverera i tid, samtidigt som vi identifierade flera möjligheter att
ytterligare effektivisera våra processer.

I skrivande stund håller vi på att färdigställa de första instrumenten
av den serie vi började bygga i våras, det vill säga vi går från
cykelväg till landsväg. Det innebär att vi inom kort kommer att öka
vår kapacitet att utföra flera parallella uppdrag. Vidare utvärderar
HVD Life Sciences och vi insatserna hittills i år och har många
lovande idéer om hur vi kan utveckla vårt samarbete ytterligare.

Håller vi tempot uppe?

Vi har under året haft en kontinuerligt ökande orderingång, men jag
ser gärna att ökningen accelererar ännu mer. Hur ska vi lyckas med
det? Jag tror att vi klarar att hålla tempot uppe genom den utökade
instrumentkapaciteten, att hålla kvar den positiva atmosfären inom
bolaget, arbeta aktivt med framförallt de viktiga kunder vi skaffat
oss under året, den extra styrkan som vår nya säljare tillför och att
vidareutveckla samarbetet med HVD Life Sciences. Mina kollegor och
jag ser fram emot ytterligare rusning i laboratorierna och glädjen av
att få leverera betydelsefulla resultat till våra kunder.

Stockholm 30 oktober

Teodor Aastrup

VD och grundare

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB
e-post: teodor.aastrup@attana.com
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den30
oktober 2018 kl. 19.00 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och
utveckling av nya läkemedel genom biologisk
interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade
teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade
analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och
akademiska institutioner. Mer information om Attanas
forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller
kontakta sales@attana.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/attana/r/delarsrapport-for-perioden-1-juli---3...
http://mb.cision.com/Main/16535/2659371/936002.pdf
http://mb.cision.com/Public/16535/2659371/af5939598878708d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.