Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

AUSTRALIEN: RBA LÄMNAR STYRRÄNTAN OFÖRÄNDRAD, ÄNDRAR GUIDNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Australiens centralbank, RBA, lämnade på tisdagen sin styrränta oförändrad på 0,1 procent.

En oförändrad ränta var väntad, enligt Trading Economics konsensusprognos.

RBA upprepar även att de kommer att köpa statsobligationer för 4 miljarder Australiendollar per vecka åtminstone fram till mitten av februari.

RBA släpper däremot målet om att hålla den treåriga statsobligationen på 0,1 procent. Beslutet återspeglar en förbättring i ekonomin och en snabbare väg mot inflationsmålet.

"Givet att andra marknadsräntor har stigit som respons på ökad sannolikhet för högre inflation och lägre arbetslöshet så har effektiviteten i att hålla ned den generella räntenivån via obligationsräntemålet minskat", skriver de.

RBA skriver att styrräntan inte kommer att höjas förrän den faktiska inflationen uthålligt befinner sig inom målintervallet 2-3 procent, och att detta kommer att kräva att arbetsmarknaden är tillräckligt stram för att skapa lönetryck som är betydligt högre än nu.

"Detta kommer sannolikt att ta en viss tid", skriver de.

Tidigare var skrivningen att detta villkor inte sågs vara uppfyllt förrän 2024.

RBA noterar att återhämtningen fortsätter men att hälsoläget fortsatt är en osäkerhetsfaktor.

De åter sig att bibehålla en mycket stöttande penningpolitisk hållning. Även om inflationen stigit är det underliggande pristrycket lågt, och inflationstrycket är fortsatt lägre än i andra länder, inte minst på grund av det dämpade lönetrycket.
Författare Direkt-SE