Du är här

2018-05-21

Autoliv: Autoliv uppdaterar information om den planerade avknoppningen av Veoneer

(Stockholm 21 maj 2018) - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb),
världens ledande bilsäkerhetsföretag meddelar att Veoneer, bolagets
segment Electronics, har uppdaterat sin s.k. Form 10-registrering i
samband med den planerade avknoppningen från Autoliv.

Veoneer, Inc. har registrerat en uppdatering av den s.k. Form
10-registreringen hos den amerikanska finansinspektionen SEC i
samband med den planerade avknoppningen från Autoliv. I den
uppdaterade ansökan ingår oreviderade kombinerade finansiella
rapporter i sammandrag (proforma), som visar den finansiella påverkan
från avknoppningen och relaterade transaktioner, finansiell
information för Veoneer för första kvartalet 2018 samt information om
några av dem som förväntas bli Veoneers styrelseledamöter efter
avknoppningen.

Den uppdaterade Form 10-registreringen specificerar att i samband med
avknoppningen ämnar Autoliv bidra med ett kapitaltillskott om totalt
cirka $1 miljard till Veoneer (vilken finansieras genom en
kombination av extern finansiering och egna kassamedel). Autolivs
styrelse har tidigare gett ledningen i uppdrag att bedöma Veoneers
totala förväntade behov av kapitaltillskott på upp till $1.2
miljarder.

De oreviderade kombinerade finansiella rapporterna i sammandrag
(proforma) har hämtats från de historiska kombinerade finansiella
rapporterna, och den oreviderade kvartalsrapporten i sammandrag för
Veoneer med ändringar är avsedd att visa påverkan från avknoppningen
och relaterade transaktioner.

De oreviderade kombinerade finansiella rapporterna i sammandrag
(proforma) har enbart tagits fram i informationssyfte och gör inte
anspråk på att ge en bild av hur Veoneers finansiella ställning och
verksamhetsresultat hade blivit om avknoppningen och relaterade
transaktioner hade inträffat per angivna datum. De utgör inte heller
någon prognos om Veoneers finansiella resultat för någon framtida
period.

En kopia av registreringsanmälan finns på www.sec.gov under Veoneer,
Inc.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1733186/000119312518168532/00011...

Handel med Veoneers aktier och svenska depåbevis förväntas starta
under den tidiga delen av tredje kvartalet 2018 med noteringar på New
York Stock Exchange respektive Nasdaq Stockholm.

För ytterligare frågor:

Media: Thomas Jönsson, Corporate Communications, Tel +46 (0)8 5872
0627

Investors & Analysts: Anders Trapp, Investor Relations, Tel +46 (0)8
58 72 06 71

Investors & Analysts: Ray Pekar, Investor Relations, Tel, +1 (248) 794
4537

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och
dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till
alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint
venture har Autoliv mer än

72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska
centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är
fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var
under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade
på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på
Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs
hemsida www.autoliv.com.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta
men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska
Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of
1995".

I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter
och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar
kommer ske i framtiden, däribland sådana som relateras till den
planerade avknoppningen av Autolivs verksamhet inom Electronics, när
sådan kan ske, tidpunkt och storleken på kapitalinjektion till
Veoneer samt förväntningar på hur Autoliv och Veoneer ska gå efter
fullbordad avknoppning. Alla framåtblickande uttalanden baseras på
våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från
tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro
och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi
inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande
uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta
då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och
okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det
faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller
avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att
innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som
tidigare angivits. däribland generella ekonomiska faktorer och
förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter
och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k.
"forward-looking statements", åberopar vi det skydd som USA:s
"Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Vi åtar
oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden
till följd av ny information eller framtida händelser om så inte
krävs enligt lag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/autoliv/r/autoliv-uppdaterar-information-om-de...
http://mb.cision.com/Main/751/2526545/845253.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.