Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-16

Autoliv håller kapitalmarknadsdag - uppdaterar mål och annonserar nytt program för återköp av aktier

(Stockholm, 16 november 2021) - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag håller idag en virtuell kapitalmarknadsdag. Under dagen kommer medlemmar i Autolivs ledning att redogöra för bolagets strategi, tillväxtmöjligheter, finansiella planer och mål, dess bidrag till hållbar mobilitet samt grunden för ett nytt program för återköp av aktier på upp till 1,5 miljarder USD de kommande tre åren.

"De senaste två åren har Autoliv väsentligt minskat sin kostnadsbas i en utmanande marknad. Vi har implementerat hundratals projekt för kostnadseffektiviseringar, särskilt inom produktion och leverantörskedjan och vi ligger före den strategiska plan vi presenterade 2019. Våra framsteg gör att vi med tillförsikt kan inleda en ny fas med ökad avkastning till aktieägarna. Inkluderat den nuvarande nivån på utdelning och det nya programmet för återköp av aktier, kan avkastningen komma att ligga en bit över 2 miljarder USD de kommande tre åren", säger Mikael Bratt, VD och koncernchef för Autoliv. "På kapitalmarknadsdagen presenterar vi våra planer för försäljnings- och lönsamhetstillväxt och visa hur vi ska ta vår verksamhetsoptimering till nästa nivå, exempelvis genom att öka automatiseringstakten av verksamheten", fortsätter Mikael Bratt.

Bolagets strategi bygger på en branschledande ställning, med stöd av en fortsatt hög orderingång och allt högre säkerhetsinnehåll per fordon. Utifrån sin starka grund tillhandahåller Autoliv livräddande lösningar av toppkvalitet för mobilitet och samhället, samtidigt som bolaget anpassar sin verksamhet till en ny era av elektrifiering och självkörande bilar samt digitalisering och automatisering i hela värdekedjan.

Ambitiös hållbarhetsagenda med fokus på att rädda fler liv

Under dagens virtuella kapitalmarknadsdag kommer Autoliv att fokusera på visionen att rädda fler liv som grund för bolagets hållbarhetsagenda och riktmärke för hela verksamheten. Bolagets produkter räddar fler än 30 000 liv varje år och förhindrar fler än 300 000 allvarliga skador. Bolagets mål är att till 2030 rädda 100 000 liv per år. Autoliv meddelar idag att bolaget har lämnat in sina mål för minskade utsläpp till Science Based Targets för godkännande och har anslutit sig till Business Ambition for 1.5°C. Under den virtuella kapitalmarknadsdagen kommer bolaget att ge detaljer kring sina långsiktiga branschledande klimatmål som publicerades den 17 juni 2021.

Autoliv har även publicerat sitt ramverk för Sustainability Financing. Ramverket har tagits fram i enlighet med ICMA Green Bond Principles, 2021 och Social Bond Principles, 2021. Ramverket är tillgängligt via Autolivs hemsida / Investor Relations (https://www.autoliv.com/investors/debt).

Hållbar tillväxt

Vi uppdaterar våra tillväxtmål. För de närmaste tre åren, dvs. 2022-2024, förväntar vi oss att växa organiskt* med omkring 4 procentenheter mer än den genomsnittliga tillväxten för fordonsproduktionen per år.

Dessutom inför vi ett långsiktigt tillväxtmål efter 2024, där vi siktar på att öka försäljningen organiskt med 4-6 procent per år över tid. Detta bygger på tillväxt från säkerhetsinnehållet per fordon, fordonsproduktion och från närliggande produktområden som nu är organiserade under produktlinjen Mobility Safety Solutions. Säkerhetsinnehållet per fordon förväntas drivas av fortsatta uppdateringar av myndigheters regelverk och krocktestutvärderingar, ett högt säkerhetsfokus i samhället samt de nya möjligheter som kommer med nya interiörer i fordonen. 

[image]

Effektiviseringar för högre lönsamhet

För 2022 till 2024 siktar vi på en justerad rörelsemarginal* om 12 procent. Det bygger på ett antagande om en stabiliserad global fordonsproduktion om minst 85 miljoner och att råvarusituationen inte får en större negativ påverkan på rörelsemarginalen än den väntas få för helåret 2021. När våra pågående och planerade strategiska initiativ är fullt genomförda och marknadsvillkoren har stabiliserats är ambitionen att ytterligare öka vår intjäningsförmåga till en justerad rörelsemarginal* om cirka 13 procent.

[image]

Balansräkning och värdeskapande för aktieägarna

Autoliv bekräftar sitt Cash Conversion* (operativt kassaflöde minus nettoinvesteringar i förhållande till nettoresultat) mål om minst 80 procent.

Bolaget står fast vid sitt mål om en skuldsättningsgrad* (Nettoskuld i relation till EBITDA) om cirka 1 gång, med ett spann på 0,5 till 1,5 gånger.

Under kapitalmarknadsdagen redovisar bolaget sin plan för att uppfylla målen för hållbarhet, tillväxt och lönsamhet. Här ingår en diskussion om vårt kapitaleffektivitetsprogram som är inriktat på effektiv hantering av leverantörsskulder, lager och kundfordringar. Vi anser att vårt kapitaleffektivitetsprogram kan frigöra upp till 800 miljoner USD till andra ändamål. Detta bör, i kombination med genomförandet av vår strategiska plan, leda till en stark kassaflödesgenerering, vilket förbereder Autoliv för ett betydande värdeskapande för aktieägarna.

Nytt program för återköp av aktier

Autoliv har under de senaste två åren visat prov på sin förmåga att klara en tuff marknad med stora nedgångar i fordonsproduktionen och ändå generera ett tillräckligt kassaflöde för att sänka nettoskulden med nära 0,6 miljarder USD, uppnå en skuldsättningsgrad* om 1,1 gånger och dela ut 220 miljoner USD till aktieägarna.

Mot bakgrund av detta har Autolivs styrelse godkänt ett nytt program för återköp av aktier som ger bolaget befogenhet att återköpa aktier för ett värde upp till 1,5 miljarder USD eller högst 17 miljoner stamaktier (vilket som kommer först), mellan januari 2022 och utgången av 2024. Det nya programmet för återköp av aktier kommer att ersätta det befintliga programmet, som hade omkring 3 miljoner aktier kvar. Enligt det nya återköpsprogrammet kan Autolivs ledning göra återköp efter eget gottfinnande när tillfälle ges, i enlighet med gällande lagstiftning. Autoliv kommer att lämna kompletterande information om det nya programmet för återköp av aktier mot slutet av året.

Den 10 november 2021 meddelade Autoliv en utdelning om 0,64 USD per aktie för fjärde kvartalet 2021. Utifrån dagens antal av utestående aktier motsvarar detta en total utdelning om cirka 224 miljoner USD på årsbasis.

Deltagande i den virtuella kapitalmarknadsdagen

Autoliv inbjuder investerare, analytiker, media och andra intressenter att delta. Det blir ett helt virtuellt event som kommer att innehålla en direktsänd frågestund.

Datum:           16 november 2021

Tid:                Kl. 14.00-17.00 CET

Plats:              Virtuellt event, tillgängligt via Autolivs webbsida  (https://www.autoliv.com/node/907).

En inspelning av webbsändningen kommer att finnas på vår webbplats www.autoliv.com kort efter kapitalmarknadsdagens slut och vara tillgänglig i två år.

För ytterligare information kontakta: 

Investerare och analytiker Anders Trapp, tel +46 (0)8 587 206 71
Investerare och analytiker Henrik Kaar, tel +46 (0)8 587 206 14

Media: Gabriella Ekelund, tel +46 (70) 612 64 24

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 kl. 07:40.

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag, och genom våra dotterbolag utvecklar och tillverkar vi bilsäkerhetssystem, såsom krockkuddar, säkerhetsbälten, rattar och system för skydd av fotgängare till alla större biltillverkare i världen. Under 2020 räddade våra produkter 33 000 liv och förebyggde tio gånger fler allvarliga olyckor.

Våra över 68 000 medarbetare i 27 länder brinner för visionen Saving More Lives och kvaliteten är kärnan i allt vi gör. Vi har 14 tekniska centra med 20 testbanor. Omsättningen under 2020 uppgick till 7 447 miljoner USD. Aktierna är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och de svenska depåbevisen på Nasdaq Stockholm (ALIV sdb). För mer information besök www.autoliv.com.

* In this press release we refer to non-U.S. GAAP measures such as "organic sales", "adjusted operating margin," "leverage ratio," and "cash conversion,". The forward-looking non-U.S. GAAP financial measures above are provided on a non-U.S. GAAP basis. Autoliv has not provided a U.S. GAAP reconciliation of these measures because items that impact these measures, such as costs related to capacity alignments and antitrust matters cannot be reasonably predicted or determined. As a result, such reconciliation is not available without unreasonable efforts and Autoliv is unable to determine the probable significance of the unavailable information. For an explanation of the reasons why management uses these figures and the detailed definitions of these measures, see the Company's Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2020, filed with the Securities and Exchange Commission (the "SEC") on February 19, 2021, and the Company's earnings release for the period ended September 30, 2021, filed on Form 8-K with the SEC on October 22, 2021.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag

This release contains statements that are not historical facts but rather forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking statements include those that address activities, events or developments that Autoliv, Inc. or its management believes or anticipates may occur in the future. All forward-looking statements are based upon our current expectations, various assumptions and/or data available from third parties. Our expectations and assumptions are expressed in good faith and we believe there is a reasonable basis for them. However, there can be no assurance that such forward-looking statements will materialize or prove to be correct as forward-looking statements are inherently subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause actual future results, performance or achievements to differ materially from the future results, performance or achievements expressed in or implied by such forward-looking statements. In some cases, you can identify these statements by forward-looking words such as "estimates", "expects", "anticipates", "projects", "plans", "intends", "believes", "may", "likely", "might", "would", "should", "could", or the negative of these terms and other comparable terminology, although not all forward-looking statements contain such words. Because these forward-looking statements involve risks and uncertainties, the outcome could differ materially from those set out in the forward-looking statements for a variety of reasons, including without limitation, general economic conditions; the impacts of the coronavirus (COVID-19) pandemic on the Company's financial condition, business operations, operating costs, liquidity and competition and on the global economy; changes in light vehicle production; fluctuation in vehicle production schedules for which the Company is a supplier; supply chain disruptions and component shortages impacting the Company or the automotive industry; changes in general industry and market conditions or regional growth or decline; changes in and the successful execution of our capacity alignment, restructuring, cost reduction and efficiency initiatives and the market reaction thereto; loss of business from increased competition; higher raw material, fuel and e...

Författare Cision