Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-25

aXichem AB: aXichem genomför riktad nyemission om cirka 5,2 MSEK och fördjupar samarbetet med Chr. Olesen Group

Styrelsen i aXichem AB (publ) ("aXichem" eller "Bolaget") har, med
stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en riktad
nyemission om cirka 5,2 MSEK.

Styrelsen har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 192 560
nya A-aktier till Chr. Olesen A/S. Teckningskursen uppgår till 26,82
kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 5,2 MSEK
före transaktionskostnader.

Chr. Olesen Group är ett globalt marknads- och försäljningsbolag för
ingredienser och tillsatser till foder-, livsmedels- och
läkemedelsindustrin med verksamhet i hela Europa, USA och
Latin-Amerika. Chr. Olesen Group har sitt huvudkontor i Köpenhamn
samt dotterbolag globalt, bland annat i Belgien, Tyskland, Spanien,
Brasilien och USA. aXichem och Chr. Olesen Group tecknade i september
2017 ett avtal avseende distribution och marknadsföring av aXichems
produkt aXiphen® i Europa och Latinamerika.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
ytterligare fördjupa det samarbete som Chr. Olesen Group och
aXichemhar, samt att diversifiera aXichems aktieägarbas med en
industriell aktör, som har stor kunskap om den marknad där Bolaget
verkar. Den riktade emissionen är därtill ett tids- och
kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och stärka
Bolagets kassa. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar
med investerarna och bedöms vara marknadsmässig.

- Chr. Olesen Group bekräftar genom den här investeringen att de
delar våra mål och ambitioner när det gäller att etablera aXiphen på
den internationella marknaden, inom såväl kosttillskott som tillsats
i djurfoder. Chr. Olesen Group är en industriell aktör som har gott
renommé i branschen och jag är mycket nöjd med att de vill investera
i aXichem, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Likviden från nyemissionen avses användas till fortsatt
kommersialisering och marknadsetablering av aXiphen® samt till
rörelsekapital.

Genom nyemissionen ges 192 560 nya aktier av serie A ut, vilket medför
en utspädning om cirka 1,3 procent av antalet aktier och röster i
Bolaget efter emissionens genomförande. Antalet aktier och röster i
Bolaget uppgår efter emissionens genomförande till 14 999 249.
Bolagets aktiekapital ökar med 38 512 kronor, från 2 961 337,80
kronor till 2 999 849,80 kronor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som aXichem AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni
2018 kl. 08:30.

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i
djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska
områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om
bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB · Södergatan 26 · 211 34 Malmö · Tel: 46 46 780 06 73 ·
e-post: post@axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichem-genomfor-riktad-nyemissio...
http://mb.cision.com/Main/8586/2556255/865624.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.