Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-28

aXichem AB: Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)

Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 28 maj 2019. Årsstämman
fattade följande huvudsakliga beslut:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att
bolagetsresultat skulle balanseras i ny räkning;

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören;

att styrelseledamöterna ska arvoderas med två prisbasbelopp vardera
och styrelseordföranden med fyra prisbasbelopp;

att till styrelseledamöter omvälja Gunilla Savring, Jakob Axelsson,
Jan Gustavsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing samt att
omvälja Jan Gustavsson till styrelseordförande;

att valberedningen ska bestå av Peter Ragnarsson, LMK Ventures, och
Torsten Helsing, Manakin LTD; samt

att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma
och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan
emission inte får

medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna
aktiekapital enligt bolagsordningen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 maj 2019 kl 14:20

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott,
marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden.
aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A.
Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121
576 90. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axichem-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-axic...
https://mb.cision.com/Main/8586/2826823/1053083.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.