Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Bactiguard Holding AB (publ): Bactiguard donerar pengar till forskning om COVID-19

För att bidra till forskningen om COVID-19 donerar Bactiguard 120 000
kronor till Karolinska Institutet (KI) vid Danderyds sjukhus.

"Vi har ett samarbete sedan 2010 med Karolinska Institutet vid
Danderyds sjukhus (KI DS), där vi delar vissa labbresurser för att
kunna testa hur Bactiguards teknologi interagerar med blod. Dessutom
har vi på Bactiguard aktivt prioriterat kampen mot COVID-19 och att
ytterligare kunna bidra var självklart för oss", säger Stefan Grass,
Chief Medical Officer.

Donationen går oavkortat till att ytterligare utrusta ett labb vid KI
DS och Danderyds sjukhus, så att det underlättar forskning på
COVID-19. Forskningen drivs bland annat av forskaren Charlotte Thålin
på Danderyds sjukhus AB, i samarbete med KI och KTH, och syftar till
att utveckla och utvärdera ett test för COVID-19, men involverar även
grundforskning kring SARS-CoV-2 och COVID-19.

"Tack vare donationen från Bactiguard har vi möjlighet att snabbare
driva projektet som kommer ge oss värdefull kunskap om COVID-19 och
diagnostik av sjukdomen", säger professor Håkan Wallén, vid KI DS.

"För ett svenskt företag som Bactiguard med forskning, utveckling och
produktion i Sverige är det oerhört viktigt och givande att ha ett
nära och bra samarbete med sjukvården och akademin i Sverige",
fortsätter Stefan Grass som får medhåll av Håkan Wallén: "Vi
uppskattar samarbetet med Bactiguard, det visar på styrkan av
interaktionen mellan akademi och näringsliv".

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Grass, Chief Medical Officer, mobil: 0707-25 24 48

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar
biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin
via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard
Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards
egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala
venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-,
blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Nyligen fullföljdes förvärvet av malaysiska
Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter
och förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och
infektionsprevention.

Bactiguard har efter förvärvet cirka 180 anställda runt om i världen.
Huvudkontoret och en av tre produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, de andra två i Malaysia.

Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/bactiguard-don...
https://mb.cision.com/Main/9686/3111673/1247437.pdf

Författare Cision News