Du är här

2018-02-23

Bayn Europe AB: Bokslutskommuniké 2017

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

Intäkter 1 145 (902) TSEK

Rörelseresultat -4 785 (-2 313) TSEK

Resultat efter skatt -5 058 (-2 343) TSEK

Resultat per aktie* -0,18 (-0,25) SEK

Resultat per aktie efterfull utspädning* -0,16 (-0,24) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 9 727 223.

ÅRET I KORTHET

Intäkter 3 859 (2 778) TSEK

Rörelseresultat -9 660 (-6 817) TSEK

Resultat efter skatt -9 996 (-6 916) TSEK

Resultat per aktie* -0,71 (-1,06) SEK

Resultat per aktie efterfull utspädning* -0,62 (-1,05) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 9 727 223. Antalet utestående
teckningsoptioner är 1 500 604.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

· Nettoomsättningen ökade med 140 % under året samtidigt som
kostnaderna ökade med 43 %.

· Bayn har under året gjort avskrivningar på aktiveringar med 1 621
TSEK.

· Bayn omförhandlade sitt exklusiva kontrakt med Barentz vilket lett
till att Bayn kunnat knyta affärskontakter och distributionsavtal i
flera nya länder. Bayn har bland annat tecknat Letter of Intent med
Prochem från Schweiz, Paxman från Grekland, Storms AS från Norge,
Kemi-Intressen från Sverige och Toikako Kaubandus OÜ från Estland.

· Bayn tecknade ett ramavtal med Kong Wua Group för att starta upp
ett R&D-center för sockerreducering samt produktion av
sockerersättningar i Kina.

· SIA Glass lanserade en glassbägare med Bayns totallösningar för
glass och fruktberedning. Glassen släpptes till försäljning mot
offentlig sektor och utvalda butiker.

· Engelholms glass med Bayns sockerersättning EUREBA rullade ut i
ett 50-tal butiker under sommaren i flera olika smaker.

· Efter lång tid av produktutveckling lanserade Bayn en totallösning
för sockerreducering i läskedrycker, något som marknaden länge
efterfrågat.

· Greklands största läsk- och juicetillverkare lanserade iste sötat
med Bayns ingredienser för hälsosam sockerreducering.

· Bayn har utvecklat en ny sockerreducerad choklad sötad med Monk
Fruit för den kinesiska marknaden.

· Bayn lanserade en kinesisk webbsida.
· Bayn slog samman NAVIA och EUREBA till ett gemensamt affärsområde.
Vidare skapades ett nytt affärsområde med en planerad satsning på
färdiga konsumentprodukter under varumärket "takk!".

· Patrik Edström började arbeta på Bayn Europe som COO. Edström har
mångårig erfarenhet från försäljning och distribution.

· Under perioden har två riktade emissioner genomförts om totalt
7,95 mkr.

· Bayn säkrar finansiering om upp till 20 MSEK för utrullning av
EUREBA och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga
aktieägare.

· Flera choklad- och pralinproducenter besökte Bayn Studio för
workshops i konfektyr utan tillsatt socker.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

· Bayn har startat dotterbolaget Bayn China för att arbeta med
sockerreducering på den kinesiska marknaden.

· Bayn fick en första kommersiell order av stevia från en ledande
chokladtillverkare i december 2016. Nu har ett års utvärdering givit
följdorder med löpande leverans under 2018.

· Bayns digitala plattform för sockerreduktion har fått
EU-kommissionens kvalitetsstämpel "Seal of Excellence" för Horizon
2020. Bayn har erhållit 500 TSEK för utveckling av den digitala
plattformen.

VD HAR ORDET

I år har vi på Bayn Europe lagt grunden för spännande projekt i
framtiden. Vi har tecknat flera Letter of Intent med producenter och
distributörer runt om i Europa. Efter år av förberedelser och
strategisk planering kommer vi att möta behovet på den kinesiska
marknaden där vi ser en stor vilja att förändra.

2017 var Bayn Europes åttonde år för socker-reducering sen vi
grundades 2009.

Socker är en enkel ingrediens att använda men behovet att minska
mängden är uppenbar och processen är omfattande.

Förutom de tekniska och smakmässiga utmaningarna kräver
sockerreducering också förändringar inom produktionen. När det
tillsatta sockret reduceras eller helt tas bort ur systemet, påverkas
kedjan. Vårt arbete handlar till stor del om att förenkla processen.

Trots livsmedelsbranschens motstånd mot förändring, har 2017 varit ett
bra år för Bayn, med flera framgångar. Vi har utvecklat och utökat
vårt sortiment av sockerersättningar under varumärket EUREBA. Detta
har lett till spännande samarbeten med såväl ett antal svenska
glasstillverkare som flera världsledande dryckesproducenter.

Vårt innovationscenter i Gävle, har varit öppet för allmänheten och
livsmedelsproducenter, och rönt intresse över hela världen. Vi har
haft flera besök från internationella kunder vilket har visat att
Bayns engagemang och kompetens ger resultat.

Vårt samarbete med den nederländska distributören Barentz fortsätter
rulla och kommer att fokusera på de av deras regioner som besitter de
rätta egenskaperna. Nya och mer specialicerade distributörer, och
ytterligare försäljningspersonal har knutits till företaget och vi
ser ett markant ökat intresse för våra produkter. Detta märks tydligt
både på mässor och i antalet offerter samt, inte minst viktigt, i nya
beställningar som kommit under årets slut.

Efter år av förberedelser och strategisk planering kommer Bayn under
2018 gå in på den kinesiska marknaden med aktörer inom
fastighetsbranschen och den offentliga sektorn. Dessa aktörer ser
sockerreducering som en hållbarhetsfaktor för att stärka sina
värdeförslag och konkurrensmässiga fördelar. Satsningen på
exportmarknader fortsätter och förutom från den kinesiska marknaden
har vi fått förfrågningar från såväl Indien som Gulf-staterna.

Vi ser fram emot det nya året, och hoppas att ni vill fortsätta vara
med i kampen mot en värld medmindre socker!

Tack för ert förtroende!

Lucy Dahlgren, VD

För mer information, kontakta:

Peter Werme, Styrelseordförande, Bayn Europe AB, e-mail pw@bayn.se

Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder
marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering. Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter
med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom
vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära
samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn
är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, 08- 503 01
550

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 09.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/bokslutskommunike-2017,c2458459
http://mb.cision.com/Main/5651/2458459/796363.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.