Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

BEIJER REF: ÅTGÄRDER BEDÖMS NETTOSPARA CA 250 MLN KR 2020

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Beijer Ref bedömer att det andra kvartalet
kommer att påverkas av effekter av covid-19. Åtgärder har tagits avseende
samtliga delar av verksamheten för att parera en del av effekterna.

"Åtgärdsprogrammet kommer att få effekt under det andra kvartalet och totalt
räknar bolaget med nettobesparingar på ca 250 miljoner kronor för år 2020",
står det i delårsrapporten.

Bland åtgärder nämns frivilligt sänkta löner, tillfälligt förkortad arbetstid
och förhandlingar om bättre villkor med leverantörer.

"Vi tror och hoppas att tredje kvartalet blir mer stabilt och att marknaden
har återgått till ett mer normaliserat tillstånd i slutet av året", skriver
vd Per Bertland.

Under första kvartalet påverkades rörelsemarginalen negativt av framför allt
fallande priser på köldmedier och covid-19.

Vad gäller det förstnämnda har Beijer Ref börjat ana en viss stabilisering av
priserna.

.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News