Du är här

2018-05-15

Bergs Timber AB: Bergs Timber slutför förvärv av Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber" eller "Bolaget") meddelar att
samtliga villkor för Bolagets förvärv av Norvik hfs ("Norvik")
trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien är uppfyllda.
Förvärvet var huvudsakligen villkorat av:

· att extra bolagsstämma i Bergs Timber den 14 maj 2018 beslutade i
enlighet med styrelsens förslag om apportemission till Norvik; och

· att slutligt godkännande erhölls från berörda banker till
förvärvet och dess finansiering.

Den extra bolagsstämman beslutade den 14 maj i enlighet med styrelsens
förslag om apportemission till Norvik. Bergs Timber har vidare
erhållit slutligt godkännande från berörda banker. En utökad
kreditram och förlängning av Bergs Timbers befintliga kreditavtal har
erhållits av Bergs Timbers finansieringsbank.

Norvik kommer efter att apportemissionen genomförts att inneha cirka
64,68 procent av det totala antalet aktier och röster i Bergs Timber.
De nyemitterade aktierna kommer att registreras och tas upp till
handel på Nasdaq Stockholm, vilket beräknas ske inte senare än början
av juni 2018.

____________________

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av
Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27
eller +46 10 19 98 504). Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl.
14:45.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att
finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bergs-timber-ab/r/bergs-timber-slutfor-forvarv...
http://mb.cision.com/Main/1383/2521164/841562.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.