Du är här

2018-04-17

BERGS TIMBER: AVTAL KLART KÖPA NORVIKS VERKSAMHET BALTIKUM, UK

STOCKHOLM (Direkt) Sågverksbolaget Bergs Timber har nu träffat avtal om att
köpa sin huvudägare Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien.

En avsiktsförklaring ingicks den 22 januari om affären. Köpeskillingen utgörs
av 170 miljoner nyemitterade aktier i Bergs Timber samt en kontant betalning
om 270 miljoner kronor, vilket också är känt sedan tidigare.

De nyemitterade aktierna i Bergs Timber, som ska emitteras efter beslut på
extra bolagsstämma den 14 maj, uppgår till ett beräknat värde om cirka 449
miljoner kronor, baserat på den volymvägda genomsnittskursen om cirka 2:64
kronor för Bergs Timbers B-aktie under de tio handelsdagar som omedelbart
föregår den 17 april.

Den kontanta betalningen erläggs med 100 miljoner kronor i samband med att
förvärvet slutförs, 100 miljoner den 30 juni 2019 samt 70 miljoner den 30
juni 2020. Vidare äger Norvik rätt till en resultatbaserad
tilläggsköpeskilling som sammanlagt kan uppgå till högst 40 miljoner kronor
och utbetalas för perioderna 2018, 2019 och 2020.

Förvärvet är huvudsakligen villkorat av att en extra bolagsstämma i Bergs
Timber den 14 maj beslutar i enlighet med styrelsens förslag om
Apportemissionen och att slutligt godkännande erhålls från berörda banker.

Beslutet om godkännande av apportemissionen på bolagsstämman kommer att ske i
enlighet med aktiebolagslagens så kallade LEO-regler.

Om affären genomförs väntas Norvik uppnå en ägarandel i Bergs Timber om 64,7
procent. Norvik har aviserat sin avsikt att avyttra delar av sitt innehav av
apportaktier med målsättningen att på sikt reducera det totala innehavet av
aktier i Bergs Timber till nivåer understigande 50 procent, heter det i
pressmeddelandet. Norvik har lämnat ett lock up-åtagande avseende sina aktier
i Bergs Timber, som gäller i två år från och med att förvärvet slutförs.

Aktiemarknadsnämnden har beslutat att medge Norvik undantag från den budplikt
som annars hade uppkommit när Norvik erhåller aktier i apportemissionen.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.