Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Bergs Timber: Lönsamheten ska ha lyft från efter sommaren – VD

(SIX) Sågverksbolaget Bergs Timber ser i dag en förbättring i den
generella efterfrågan för sågade trävaror, jämfört med läget man
kommunicerade i januari månads delårsrapport. Marknaden är nu i
balans - att efterfrågan går åt rätt håll och att råvarutillgången
normaliseras kan ställas mot att branschens utbud ökar något.

För egen del är Bergs nu hoppfulla kring att lönsamheten ska ha
lyft på allvar från någon gång efter sommaren; då räknar man med att
ha kört in sin nya högproduktiva såglinje i småländska Mörlunda, att
ha kunnat ”kräma ur” mer effekter från de tidigare strukturåtgärderna
och att centraliseringen av koncernbolagen ska bidra positivt.

Även om en konsolidering av den svenska sågverksbranschen ännu inte
riktigt tagit fart ser Bergs Timber det som en nödvändighet och att
Bergs både kan och vill delta.

Det uppger Bergs Timbers vd Peter Nilsson i en intervju för SIX
News på onsdagen.

I ert senaste delår i januari skrev ni att ni såg en stabiliserad
marknad med stabiliserade priser, vilka möjligtvis kan komma att
stiga senare. Känns det som att den prognosen gäller i dag också?

”När det gäller själva efterfrågebilden så skulle jag väl säga att
den, om något, definitivt går åt rätt håll. Vi ser ett ökat
bostadsbyggande i England och man kan till och med se att Sydeuropa
bottnar ut. Det är inte så att man satt upp någon fart men det blir
inte värre nu, utan det är ett hyggligt bostadsbyggande i hela Europa
och i Sverige kommer renoveringseffekten att bidra, i och med den
milda vintern. Så hyggligt är det, det känner vi tydligt av.”

Så det är en mindre förbättring jämfört med vad ni sade i januari?

”Ja, det tycker jag nog att vi känner av. Sedan så produceras det
generellt sett något mer än vad vi hade förväntat oss, även om det
fortfarande är väldigt god balans. Det är väl det observandumet man
kan ha på marknaden totalt sett.”

På utbudssidan, hur känns konkurrensen från andra svenska sågverk?

”Produktionen är något större än vad vi hade trott. Väger man ihop
det här så är det bra balans. Vi tror att priserna kommer att stiga
något ytterligare när vi kommer längre fram i vår och sommar.”

På råvarusidan, hur känns konkurrensen kring det virke ni
införskaffar, har något förändrats här?

”Vi hade en oerhört besvärlig höst med alldeles för dåligt
råvaruflöde vilket gav dåligt kapacitetsutnyttjande generellt, men
också inte minst för Bergs. Sedan har det rättat till sig så i dag
har vi ganska så gott om råvara, och en buffert som kommer räcka en
bra bit.”

Så visibiliteten har ökat där lite?

”Ja, det tycker jag. Framförhållningen är betydligt bättre och vi
har ett hyggligt rotstående lager som kan ge oss en viss trygghet.”

Nu har det varit tuffa år för den svenska sågverksbranschen
generellt. Sker det en konsolidering, och påverkar de större moderna
sågverk som byggts där kontra mindre och/eller äldre sågverk?

”Vi har pratat konsolidering i många år vad gäller
sågverksbranschen men det har inte hänt så där jättemycket. Jag är
dock övertygad om att det kommer, det är något som måste komma, men
att sätta någon tidsplan på det skulle jag inte våga mig på.”

I en konsolidering, känner ni att ni med era anläggningar står
konkurrenskraftiga?

”Med de åtgärder vi vidtagit under det sista året, där vi stängt en
hel såg och en såglinje samt håller på att dra igång vår
nyinvestering i Mörlunda som vi nu provkör, så sågar vi i dag lika
mycket som tidigare med i stort sett halva bemanningen. Så det är
klart att vi tagit rejäla kliv gällande att öka produktiviteten,
något som var helt nödvändigt och som förbättrar vår ställning. Så vi
både kan och vill vara med i en konsolidering, men i vilken roll kan
man inte veta nu.”

Gällande ert eget kapacitetsutnyttjande har ju detta kommit upp.
Har ni som mål att fortsätta öka det i takt med att marknaden
tillåter?

”Med dagens anläggningar ligger vi i dag redan väldigt nära ett
fullt kapacitetsutnyttjande. Nu ökar dock kapaciteten när vi drar i
gång vår nya (såglinje i Mörlunda, SIX anm).”

Ska man se på den nya klentimmerssåglinjen i Mörlunda som ett
nyckelprojekt?

”Det här är ett väldigt viktigt projekt för Bergs. Investeringen är
inte kolossal, på 30 miljoner kronor, men det är mycket för oss just
nu. Däremot är förändringen mycket större än vad det låter som på
investeringsnivån. I och med att vi kommer att kunna blanda gammalt
och nytt kommer vi att få igen mycket för pengarna.”

Den nya Mörlunda-linjen sätts upp nu, men när räknar ni med att den
ska vara i full drift?

”Det blir någon gång efter sommaren, men man har lärt sig att när
det gäller nyinvesteringar så ska man inte våga sig på att ge
definitiva datum. Vi är hoppfulla och jobbar på med den. Vi har kvar
den gamla (den andra såglinjen i Mörlunda, SIX anm) och kör
parallellt tills den här når fullt sving.”

Hur lång inkörningsperiod är det innan det blir normallönsamhet på
den här typen av investering?

”Den här är förhållandevis enkel, men vi ger ingen prognos utan kör
som sagt båda till dess att den går. Det innebär att vi inte tappar
någon volym.”

För övrigt inom koncernen har ni hunnit göra väldigt mycket
åtgärder, ser ni ett slut på det nu och att lönsamheten kommer kunna
komma upp i takt med marknaden?

”Det sista vi gör nu är att vi fusionerar ihop alla våra
rörelsedrivande bolag till ett enda bolag och att vi samlar alla
gemensamma funktioner, så som ekonomi, till ett ställe, i Mörlunda.
Sedan har vi redan gjort våra tidigare åtgärder med att lägga ned
olönsam produktion och förädling som vi ska se till att få ut
effekten från, för den kommer inte med en gång utan det blir lite
gradvis. Till sommaren bör det där ha värkt ut, inklusive
kringkostnader, och då ska vi befinna oss där vi vill vara.”

Om du vill sammanfatta läget som ni inom Bergs Timber befinner er
just nu; vad ska till för att få till en riktig höjning av
lönsamheten, är det främst marknaden?

”Marknaden kommer, och går åt rätt håll. Vi ser at råvaruutbudet
ökar, så de allra dyraste köpen de kommer försvinna när tillgången på
råvara ökar. Både tillgången och marknaden kommer göra att vi har ett
bra kapacitetsutnyttjande. Sedan måste vi fullfölja och slutligen dra
ut alla våra förändringar så vi kan kräma ur produktiviteten vi har i
anläggningen. Det här kommer att komma gradvis så vi kommer att kunna
få effekt på ett bättre sätt någon gång efter sommaren. Sedan kan man
ju aldrig veta exakt vart marknaden tar vägen - nu är det ingen
extrem högkonjunktur men det är i alla fall på väg åt rätt håll, det
är ingen tveksamhet kring det.”

Så ni är sammantaget ganska hoppfulla?

”Vi är hoppfulla men vi har ju inte tjänat några pengar än. Vi tror
på de åtgärder vi har vidtagit.”

SIX noterar att Bergs Timber, bland annat, har följande finansiella
mål:

Rörelsemarginalen (ebit) ska överstiga 6 procent. Den rullande
tolvmånadersperioden som löpte till och med november 2013 hade man
negativ rörelsemarginal, på -1,0 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 10 procent. Den
rullande tolvmånadersperioden som löpte till och med november 2013
hade man negativ avkastning på sysselsatt kapital, på -1,6 procent.

Soliditeten ska överstiga 30 procent. Vid utgången av november hade
man 53,1 procents soliditet (30,4).

Nettoskuldsättningsgraden ska understiga 1,0. Vid utgången av
november hade man här 0,46 (1,67).

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.