Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-14

Beslut vid extra bolagsstämma i KABE Group AB

KABE Group AB tillkännagav idag att bolagets extra bolagsstämma hölls idag den 14 december 2021. Den extra bolagsstämman beslutade om en extrautdelning om 4,50 kronor per aktie, med avstämningsdag den 16 december 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes den extra bolagsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en extrautdelning om 4,50 kronor per aktie till bolagets aktieägare. Som avstämningsdag för extrautdelningen fastställdes den 16 december 2021. Utdelningen beräknas utbetalas till aktieägarna den 21 december 2021.

Protokoll från den extra bolagsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på KABE Groups hemsida www.kabegroup.se.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Viktor Trojefors. Telefon 036-344135.

Författare Cision