Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-26

BibbInstruments AB: Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-09-30 BiBBInstruments AB

Sammanfattning av delårsrapport

NIO MÅNADER (2018-01-01 - 2018-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 314 (69) KSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 267 (-2 745)
KSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,59 (-0,36) SEK.
· Kassa och bank uppgick till 4 450 (2 331) KSEK.
· Soliditeten** uppgick till 81 (80) %
TREDJE KVARTALET (2018-07-01 - 2018-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 29 (69) KSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 222 (-1 497)
KSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 (-0,19) SEK.
· Kassa och bank uppgick till 4 450 (2 331) KSEK.
· Soliditeten** uppgick till 81 (80) %
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· BiBB tillkännager den 3 augusti 2018 att Bolagets kvalitetssystem
granskats och uppgraderats enligt ISO 13485:2016.

· BiBB meddelar den 22 augusti 2018 att Bolaget erhållit sitt andra
patentgodkännande från kinesiska patentverket. Patentet avser den
andra patentfamiljen och är giltigt till juni 2035.

· BiBB presenterar den 24 augusti 2018 en ny produktstrategi efter
framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill®Model X.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Den 22 oktober 2018 meddelar BiBB att Bolaget lämnar in europeisk
patentansökan för EndoDrill®Model X.

· BiBB meddelar den 2 november 2018 att Bolaget erhållit godkännande
för CE-märkning av EndoDrill®Core Needle och utökar därmed sin
marknadspotential.

· Den 2 november 2018 tillkännager BiBB att styrelsen i Bolaget
beslutat om företrädesemission av aktier, villkorat av godkännande
vid extra bolagsstämma.

· BiBB kallar den 2 november 2018 till extra bolagsstämma, vilken
hölls tisdagen den 20 november 2018.

· BiBB meddelar den 8 november 2018 att Bolaget erhållit godkännande
för utökad CE-märkning av biopsiinstrumentet EndoDrill®.

· BiBB meddelar den 20 november 2018 att stämman godkänt styrelsens
beslut om företrädesemission av aktier och incitamentsprogram till
nyckelpersoner och anställda inom BiBB. Stämman beslutade även att
Sara Lindroth nyvalts till ordinarie styrelseledamot i Bolaget.

VD Fredrik Lindblad har ordet
Mot bakgrund av våra stora utvecklingsframgångar med produktkandidaten
EndoDrill®Model X, som beviljades EU-medel i mars 2018 kunde vi under
kvartalet tillkännage en ny och uppdaterad produktlanseringsstrategi
för BiBB.

Sedan vi tilldelades projektanslag från EU Horizon 2020 har vi
bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med det flexibla
biopsiinstrumentet EndoDrill®Model X. EndoDrill®Model X blir en
ytterst differentierad produkt i förhållande till konkurrerande
biopsiinstrument som biopsitänger och ultraljudsledda finnålar.
EndoDrill®Model X ska kunna användas vid diagnos av tumörer i övre
och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. Instrumentet erbjuder
därmed diagnostik av tre av världens fem vanligaste cancerformer;
lung-, tarm- och magsäckscancer. Denna potentiella "game changer"
inom biopsi-området erbjuder - som första biopsi-instrument på
marknaden - möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover.
Samtidigt möjliggör EndoDrill®Model X att flera vävnadsbitar kan tas
åt gången (s.k. multiple sampling) utan att skopisten tvingas
genomföra det tidsödande arbetet med att avlägsna instrumentet från
patienten och skörda provet efter varje enskild biopsitagning. Detta
är inte enbart fördelaktigt för skopisten utan även skonsammare för
patienten. Sammantaget innebär instrumentets unika egenskaper ökade
möjligheter för tidig, exakt och tidsbesparande diagnos för några av
de vanligaste cancerformerna. Vår målsättning är att EndoDrill®Model
X ska ersätta en stor andel av dagens biopsitänger och
ultraljudsstyrda finnålar (EUS-FNA/FNB) och nyligen genomförda
intervjuer och demonstrationer med potentiella slutanvändare
(endoskopister/kirurger) bekräftar att EndoDrill®Model X är en mycket
efterlängtad produkt och potentiellt en "game changer" inom
endoskopisk biopsering.

Kommersialiseringen av EndoDrill®GI Upper för diagnos vid djupa
tumörer i övre mag- och tarmkanalen fortsätter enligt plan.
Försäljningen av EndoDrill®GI Upper för det tredje kvartalet var
lägre än förväntat, men vi ser en väsentligt ökad orderingång under
det fjärde kvartalet. I dagsläget har leveranser skett till 19
sjukhus i Sverige. Produktvarianten för mindre och mer svårfångade
tumörer, EndoDrill®GI Upper Mini, visades under senvåren och är
planerad att introduceras på den svenska marknaden innan årsskiftet
2018.

I början av november 2018 meddelade vi att BiBB erhållit godkännande
för CE-märkning av EndoDrill®Core Needle. EndoDrill®Core Needle är
ett engångsinstrument för att ta vävnadsprover vid misstänkt
bröstcancer, men även vid andra tumörformer som prostata, lever,
lymfkörtlar m.m. Engångsinstrumentet är ett styvt biopsiinstrument av
typen mellannål (core needle) försett med BiBBs unika borrfunktion,
där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i
realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer
EndoDrill®Core Needle från konventionella mellannålar, vilka avfyras
med en kraftfull fjäder enligt principen "fire and forget" där både
djup och riktning måste skattas av provtagande läkare vilket leder
till sämre provtagningskontroll och besvärligare situation för
patienten. Med EndoDrill®Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt
borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva
borrens penetransdjup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning
ger bättre precision, mindre traumatisk provtagning och optimerar
möjligheten till diagnos. Vi förbereder i dagsläget inför en
lansering i Sverige vilken är beräknad att ske under första halvåret
2019. Varje år diagnostiseras cirka 5 miljoner cancerfall årligen i
världen där EndoDrill®Core Needle skulle kunna nyttjas för
provtagning. Det utförs årligen ca 8 miljoner biopsiprocedurer för
core needle-indikationer bara i USA och Europa.

För att accelerera utveckling och kommersialisering av EndoDrill®Model
X samt fortsatt kommersialisering av EndoDrill®GI Upper och lansering
av EndoDrill®Core Needle meddelade vi den 2 november 2018 att
styrelsen för BiBB beslutat att genomföra en företrädesemission av
aktier om högst cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Beslutet om
företrädesemission godkändes under extra bolagsstämma den 20 november
2018.

Genom att utveckla en portfölj av innovativa biopsiinstrument, som
valideras på hemmamarknaden Sverige, bygger vi upp referenser och
kommersiell proof-of-concept för våra instrument. Med en attraktiv
portfölj av unika biopsiinstrument med etablerad försäljning i bland
annat Sverige skapas goda förutsättningar för vår ambition att på
sikt nå en snabb internationell försäljningstillväxt genom avtal med
en ledande global distributionspartner.

Fredrik Lindblad

VD, BiBBInstruments

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon
Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket
EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en
familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov
inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den
globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att
erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och
mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt,
EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant
bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör
tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther,
cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk
patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information,
vänligen se www.bibbinstruments.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bibbinstruments-ab/r/delarsrapport-2018-01-01-...
http://mb.cision.com/Main/16317/2682628/952181.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.