Du är här

2018-08-15

BIMobject AB: Offentliggörande av delårsrapport april - juni 2018

Den fullständiga rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida
(info.bimobject.com).

Andra kvartalet 2018 * Faktureringen ökade med 83 procent och uppgick till 33 MSEK (18).
* Koncernens nettoomsättning ökade med 75 procent och uppgick till 28 MSEK
(16). Fördelning mellan projekt och webservices (prenumerationer) var 40/60
procent (60/40).
* Bruttomarginalen ökade till 86 procent (81).
* Koncernens rörelseresultat förbättrades och uppgick till -15 MSEK (-17).
* Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,31) före utspädning.
* Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -18 MSEK (-15).
* Ackumulerat antal användare ökade och uppgick till cirka 845 000.
* Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 25,5 miljoner.
* Antalet tillverkare uppgick till 1230.
* Styrelsen beslutade att påbörja processen för notering av bolaget vid
Nasdaq Stockholm.

Viktiga händelser andra kvartalet

* BIMobject ingår samarbete med Pipe Retail Solution för att effektivisera
digital butiksplanering.
* BIMobject tecknar avsiktsförklaring med det ledande amerikanska
3D-medie-bolaget Matterport.

VD-ord

EQT Ventures investering i BIMobject stärker våra tillväxtmöjligheter
EQT Ventures investerar 240 MSEK i BIMobject genom en riktad nyemission. I
samband med affären tillförs BIMobject ny värdefull kompetens och kapital för
att ytterligare accelerera nuvarande snabba tillväxt. Under kvartalet
fortsatte verksamheten att visa styrka och nettoomsättningen ökade med 75
procent under kvartalet medan faktureringen steg med 83 procent.
Den 12 juli kunde vi meddela att vi ingått avtal med EQT Ventures som
investerar 240 MSEK i BIMobject genom en riktad nyemission. Affären är ett
resultat av många månaders samtal och förhandlingar och jag är otroligt nöjd
med att få EQT Ventures som partner och aktieägare. Redan från början såg vi
potentialen i ett samarbete. Vårt attraktiva erbjudande i en skalbar
affärsmodell kan med stöd av deras samlade erfarenhet av att framgångsrikt
bygga snabbväxande och internetbaserade globala bolag leda till en radikalt
ökad tillväxttakt.

Växande plattform och ökad omsättning
Vid utgången av kvartalet passerade vi 845 000 aktiva användare. Tillsammans
stod de för 3 300 000 nedladdningar under perioden.

Arbetet med att öka användarbasen och antalet nedladdningar är fortsatt
prioriterat. Vår egen försäljning är i fokus och under kvartalet har vi
anställt 47 nya medarbetare, främst säljare och utvecklare. Vi räknar med att
säljare tar 6-12 månader innan de blir lönsamma, varför tillväxten tynger
resultatutvecklingen.

Finansiellt visade kvartalet på en god tillväxt och nettoomsättningen steg med
75 procent. Omsättningen mätt som rullande 12 månader uppgick till 125 MSEK
(62,2) vilket innebär en dubblering av verksamheten sedan juni 2017.

Faktureringen växte även den med starka 83 procent. Bruttomarginalen uppgick
till 86 procent (81) och förbättrades som en följd av ökad omsättning och
högre andel licensintäkter.

Ser man till våra tre geografiska regioner visade både Norden och övriga EMEA
på mycket stark tillväxt, om än från låga nivåer. På den viktiga amerikanska
marknaden växte nettoomsättningen med 22 procent under kvartalet och det
pågår ett intensivt arbete för att bygga en effektiv säljorganisation.

Rörelseresultatet förbättrades något och uppgick till -15 MSEK (-17). Under
kvartalet påverkades kostnaderna negativt av rekryterings- och lönekostnader
för nyanställda samt marknadsföring. Därtill har satsningen på
fastighetsägare och digitaliseringen av byggnader belastat resultatet med
extra marknadskostnader.

Hercules och effektivare fastigheter
Initiativet för att marknadsföra konceptet Digitala byggnader mot den nordiska
marknaden har fallit väl ut. Vi ser en betydande tillväxt i kvartalet drivet
av fastighets- och lokalägare som testar vårt erbjudande runt digitala
byggnader. Vår nordiska försäljning ökade med 167 procent under kvartalet.
Hercules och Digitala byggnader synliggör för fastighetsägarna hur de via en
egen molnlösning kan digitalisera och effektivisera processerna i
planerings-, bygg- och förvaltningsfasen. De europeiska fastighetsägarnas
intresse för att arbeta mer digitalt är oerhört tydligt, vilket i sin tur
ökar motivationen för arkitekter, designers och tillverkare att implementera
BIM.

Etablerar kontor i Dubai
Genom förvärvet av samtliga bolag som ingick i sociala medier-plattformen The
BIM Hub group etablerade vi ett kontor och en bas i Dubai för fortsatt
tillväxt i den expansiva Mellanöstern-regionen. I förvärvet ingick viss
personal, kundavtal, teknisk plattform, domäner, varumärken och all kunddata
samt relationer på sociala medier-plattformen thebimhub.com.

Fortsatt produktutveckling och innovation
Vi fortsätter att knyta strategiskt viktiga samarbetspartner till
verksamheten. Avsiktsförklaringen med USA-baserade Matterport, världsledande
inom 3D-skanning, bekräftar att vi har en stark position på BIM-marknaden.
Samarbetet innebär att vi ska arbeta för att integrera våra lösningar och
därigenom underlätta för en digitalisering av befintliga fastighetsbestånd.
Genom 3D-skanning av befintliga byggnader kan fastighetsägare i
Herculeslösningar skapa kompletta BIM-modeller av sitt bestånd, vilket i sin
tur kan generera mycket stora besparingar för fastighetsägare och byggare
både vad gäller tid och kostnader.

Väl positionerade och goda framtidsutsikter
Med EQT Ventures som nya delägare tar vi ett stort steg mot vår vision att
varje bygg- och inredningsprodukt i världen ska finnas i en digital version
på våra plattformar. Tillskottet av både kapital och kompetens ökar kraftigt
våra möjligheter att bli en global marknadsplats och "single source of truth"
inom BIM. Med vår samlade kompetens kommer fokus på tillväxtskapande
aktiviteter att intensifieras.

Tillväxten kommer att variera kvartal från kvartal, men sett till tillväxten
för helår och rullande tolv månader upprepar vi våra mål om att vi ska nå en
tvåsiffrig organisk tillväxt kommande år och att kassaflödet ska förbättras
för 2018. Därtill ska vi utveckla samarbeten samt förvärva verksamheter som
kan öka våra möjligheter att snabbt etablera oss på nya marknader.
Stefan Larsson
Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Larsson, VD och koncernchef i BIMobject
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail:press@bimobject.com

Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail:press@bimobject.com
______________________________________________

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Stefan Larssons försorg, för offentliggörande den 15 augusti
2018 kl. 08:00 CEST.

Om BIMobject AB

BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av
byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform
med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt
den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder
BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och
handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200
anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på
Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA
Sweden AB. www.bimobject.com

Final SV BIMobject Dela?rsrapport Q2 Pressmeddelande
http://hugin.info/158772/R/2210708/860787.pdf
BIMobject Q2_2018_Final
http://hugin.info/158772/R/2210708/860764.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.