Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

BioInvent: BioInvent och Transgene utvidgar sitt samarbete till utveckling av multifunktionella onkolytiska virus för behan...

Lund, Sverige och Strasbourg, Frankrike - 26 mars 2019 - BioInvent
International AB (OMXS: BINV), ett biotechbolag inriktat på forskning
och utveckling av nya immunreglerande antikroppar för
cancerbehandling, och Transgene (Euronext Paris: TNG), ett
biotechbolag som designar och utvecklar virusbaserade immunterapier
för behandling av solida tumörer, tillkännager en utvidgning av
samarbetet för att gemensamt utveckla multifunktionella onkolytiska
virus (OV) som kodar för ej tillkännagivna antikroppssekvenser och
som kan användas i behandling av ett stort antal solida tumörer.

Enligt villkoren i avtalet om utvidgning kommer Transgene att bidra
med sin branschledande OV-design, sin tekniska expertis, vissa
transgener som inte utgörs av antikroppar, samt sin egenutvecklade
vacciniavirusvektor (TK-, RR-), som utgör basen för plattformen
Invir.IO™. BioInvent bidrar med sin expertis inom både cancerbiologi
och antikroppar, samt med en eller flera antikroppssekvenser som har
tagits fram med hjälp av bolagets egna plattformar
n-CoDeR®/F.I.R.S.T.™. Vissa sekvenser mot ett ej tillkännagivet
target kommer att väljas ut och kodas i Transgenes
Invir.IO™-virusvektor för att skapa ett multifunktionellt OV.

I november 2018 presenterade Transgene och BioInvent positiva data
från sitt första samarbete vid Society for Immunotherapy of Cancer
(SITC). Dessa initiala data omfattade samarbetets delresultat för ett
onkolytiskt vacciniavirus med en anti-CLTA-4-antikropp, baserat på
Transgenes vacciniavirusvektor (TK-, RR-). Detta förbättrade
onkolytiska vaccinavirus visades ha förmåga att säkerställa uttryck
av BioInvents anti-CLTA-4-antikropp i tumören med låg systemisk
exponering. Det visades också ha förbättrad effekt och en bättre
säkerhetsprofil jämfört med en kombination av antikroppen och det
onkolytiska viruset, utan den antikroppskodande sekvensen,
administrerade individuellt i prekliniska modeller.

I likhet med bolagens första samarbete kommer forsknings- och
utvecklingskostnader såväl som intäkter och royalties från de
multifunktionella OV som genereras som ett resultat av det nya
samarbetet att delas 50:50.

Genom att föra in BioInvents antikroppssekvenser i Transgenes plattorm
invir.IO™, för direkt uttryck in i tumören, kan det finnas möjlighet
att optimera effekten av och tolererbarheten för dessa antikroppar.
Både Transgene och BioInvent anser att dessa nya OV har potential att
bli signifikant mer effektiva än sam-administrering av OV och en
antikropp.

Martin Welschof, BioInvents vd, kommenterade avtalet: "Utvidgningen av
vårt sammarbete med Transgene öppnar upp för ytterligare möjligheter
för båda företagen att kombinera vår expertis och kunskap för att
utveckla kombinationer av antikroppar och onkolytiska virus som kan
behandla ett antal solida tumörer. Genom att dra nytta av BioInvents
unika plattformar n-CoDeR®/F.I.R.S.T.™, har vi möjlighet att utveckla
ett antal nya first-in-class-antikroppar som skulle kunna levereras
direkt in i tumören via Transgenes vaccinavirusvektor, och därmed
möjligen kunna stärka effekten av dem och förbättra deras
biverkningsprofil."

Philippe Archinard, PhD, Transgenes styrelseordförande och vd sa: "Vi
är glada att kunna utvidga vårt mycket produktiva samarbete med
BioInvent. Vi anser att nästa generations multi-funktionella
onkolytiska virus som uttrycker BioInvents målinriktade
immunmodulerare direkt i tumörmikromiljön kommer att leda till mycket
bättre total överlevnad för patienter med solida tumörer. Detta avtal
utvidgar Transgenes breda portfölj av onkolytiska virus under
utveckling, varav det första förväntas gå in i klinik under 2020."

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och
utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för
cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande
i en fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi.
BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga
immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka
inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloida celler
och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett
strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med
Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma.
BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade
anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för
forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer
information se www.bioinvent.com

Om Transgene
Transgene (Euronext: TNG) är ett börsnoterat franskt bioteknikbolag
som fokuserar på design och utveckling av riktade immunterapier för
behandling av cancer och infektionssjukdomar. Transgenes program
använder sig av viral vektorteknik med målet att indirekt eller
direkt döda infekterade celler eller cancerceller. Bolagets ledande
program i klinisk fas är: TG4010, ett terapeutiskt vaccin mot
icke-småcellig lungcancer, Pexa-Vec, ett onkolytiskt virus mot
levercancer, och TG4001, ett terapeutiskt vaccin mot HPV-positiv
huvud- och halscancer. Bolaget har flera andra program i klinisk
utveckling, inklusive TG1050 (ett terapeutiskt vaccin för behandling
av kronisk hepatit B) och TG6002 (ett onkolytiskt virus för
behandling av solida tumörer).

Med sin plattform Invir.IO™, utnyttjar Transgene sin expertis inom
virusvektorer för att designa en ny generation av multifunktionella
onkolytiska virus.

myvac™, en individualiserad MVA-baserad immunterapiplattform designad
för att integrera neoantigen, kompletterar denna innovativa
forskningsportfölj. TG4050, den första kandidaten framtagen ur myvac™
-plattformen, kommer att gå in i klinik för behandling av
äggstockscancer och huvud- och halscancer.

Ytterligare information om Transgene finns på www.transgene.fr.
Följ Transgene på Twitter: @TransgeneSA

För mer information, vänligen
kontakta:
BioInvent
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci
Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

Transgene
Lucie Larguier David Dible, Sylvie Berrebi /
Marine Perrier-Barthez
Director Corporate Citigate Dewe Rogerson
Communications & IR
+33 (0)3 88 27 91 04 +44 (0)20 7638 9571 / +1 424
341 9140
investorrelations@transgene.fr transgene@citigatedr.co.uk

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Disclaimer - BioInvent
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

Disclaimer - Transgene
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som är
förenade med ett flertal risker och osäkerhetsfaktorer, som skulle
kunna medföra att det faktiska utfallet kan komma att avvika
betydligt från det som förväntas. Om någon av dessa risker skulle
realiseras kan det få en väsentlig negativ inverkan på bolagets
verksamhet, utsikter, finansiella situation, resultat,
tillsynsmyndigheters godkännande av utvecklingsfaser samt utveckling.
Bolagets förmåga att kommersialisera sina produkter är bland annat
beroende av följande faktorer: positiva prekliniska data kan
eventuellt inte förutsäga kliniska resultat på människor,
framgångsrika kliniska studier, förmågan att erhålla finansiering
och/eller partnersamarbeten för tillverkning, utveckling och
kommersialisering av produkter samt marknadsföringsgodkännande från
tillsynsmyndigheter. För en beskrivning av risker och
osäkerhetsfaktorer som kan leda till att Bolagets faktiska resultat,
finansiella ställning, prestationer och måluppfyllelse skiljer sig
från de som nämns i dessa framtidsinriktade uttalanden, se avsnittet
Riskfaktorer ("Facteurs de Risque") i "Document de Référence" på
AMF:s webbplats (http://www.amf-france.org) eller på Transgenes
webbplats (www.transgene.fr). Framtidsinriktade uttalanden gäller
endast per det datum de görs och Transgene förbinder sig inte att
uppdatera dessa framtidsinriktade uttalanden även om det senare
framkommer ny information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-och-transgene-utvidgar-...
https://mb.cision.com/Main/583/2772189/1013523.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.