Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-12

BioInvent: BioInvent publicerar första kliniska datan från fas l/lla-studier av BI-1206

Lund, Sweden - 12 juni 2019 - BioInvent International AB (publ) (BINV)
meddelar idag att den första datan från två parallella kliniska fas
l/lla-studier av bolagets ledande produktkandidat BI-1206 som single
agent och/eller i kombination med rituximab har publicerats.
Studierna görs i Storbritannien respektive USA/EU.

I studien i Storbritannien har 10 patienter fått single agent-terapi
med upp till 100 mg BI-1206 en gång i veckan under fyra veckor. I
US/EU-studien har fem patienter fått upp till 100 mg BI-1206 i
kombination med rituximab. Denna data publiceras i "Abstract Book"
från 15-ICML International Conference on Malignant Lymphoma, som
finns tillgänglig online
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hon.206_2631) från idag
(https://doi.org/10.1002/hon.206_2631).

Receptorockupans är proportionell mot dos och förväntas ge höga nivåer
av receptorblockering vid kliniskt relevanta doser av BI-1206. Även
om "target-mediated drug disposition", dvs att target bidrar till
eliminering av läkemedlet, ännu inte har övervunnits, eftersom
optimal dos ännu inte har uppnåtts, visade farmakodynamisk analys vid
de aktuella doserna på reducering av antalet perifera B-celler,
inklusive cirkulerande mantelcellslymfomceller, under den första
veckan av induktionsterapi.

"Detta är spännande resultat som ger ytterligare stöd till utveckling
av BI-1206 som ett first-in-class-läkemedel med en unik
verkningsmekanism. Att kringå rituximab-internalisering genom
blockering av Fc?RIIB innebär att BI-1206 potentiellt kan förbättra
effekten av rituximab", säger BioInvents vd Martin Welschof.

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och
utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för
cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande
i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi.
BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga
immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka
inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och
mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett
strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med
Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma.
BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade
anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för
forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer
information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-publicerar-forsta-klini...
https://mb.cision.com/Main/583/2838880/1061360.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.