Du är här

2018-01-24

Botnia Exploration: Botnia återkallar sitt överklagande angående ansökan om förlängning av Granselliden nr 3

Botnia Explorations ansökan om förlängning med 5 år av
undersökningstillståndet Granselliden nr 3 avslogs i december 2017 av
bergmästaren. Botnia Exploration har nu beslutat att återkalla sitt
överklagande angående detta beslut. Bolaget kommer därmed fokusera än
mer på uppstartsarbetet mot en lönsam guldgruva i Fäbodtjärn och
Vargbäcken.

- Botnias främsta fokus är att förbereda för en hållbar guldgruva i
Fäbodtjärn och Vargbäcken där arbetet med miljötillståndsansökan är
inne i sin slutfas. Samtidigt pågår detaljplaneringen för gruvdriften
med full aktivitet. Genom beslutet att inte gå vidare med vår
överklagan så frigör vi både kapital och resurser för att ge oss
bästa tänkbara förutsättningar till att detta arbete ska bli
framgångsrikt. Våra prospekteringsinsatser kommer den närmaste tiden
att koncentreras till guldförekomster i anslutning till Fäbodtjärn
och Vargbäcken för att om möjligt kunna utöka de mineraltillgångar vi
redan har. Vi har alltid prioriterat guld och det är vår ambition att
fortsätta med det, säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration.

Enligt minerallagen kan ett undersökningstillstånd som varit gällande
i tio år, som Granselliden nr 3, förlängas med sammanlagt högst fem
år om vidare undersökningar sannolikt kommer att leda till att
bearbetningskoncession meddelas. De mineralförekomster som finns inom
undersökningstillståndet Granselliden nr 3 består främst av
basmetaller och sulfidmalmer utan att det finns någon resursberäknad
fyndighet. Med anledning av detta så har Botnia Exploration full
förståelse för bergmästarens motivering att detta inte är sannolikt.

- Granselliden nr 3 har varit ett väldigt intressant område för oss
men i och med att vi hittade guldfyndigheten Fäbodtjärn så valde vi
av naturliga skäl att prioritera detta. Det har visat sig vara ett
bra val då vi närmar oss gruvstart av en gruva, med historiskt sätt i
Sverige, höga halter guld. På enbart 4 år lyckades Botnia både hitta
samt få bearbetningskoncession Fäbodtjärn godkänd vilket är unikt.
Att vi återigen på så pass kort tid skulle lyckas göra det i
Granselliden nr 3 ser vi som osannolikt. Nu ska vi se till att
Fäbodtjärn och Vargbäcken först och främst får ett miljötillstånd så
att Botnia blir lönsamma och genererar eget kassaflöde, avslutar
Thomas Ljung, VD Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North
(BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/botnia-aterkallar-sitt-ov...
http://mb.cision.com/Main/6229/2437286/781547.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.