Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Botnia Exploration: Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB

Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 24 april 2020
beslutade stämman, bland annat, om följande.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och
koncernen för 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets
resultat samt balanserat resultat avräknas mot överkursfonden och att
återstoden balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter samt att
bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag,
att omvälja Lars Engström, Agne Ahlenius, Pär Weihed, Johan Norman
och Bengt Ljung samt nyvälja Thomas Söderqvist till
styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens
förslag, att välja Lars Engström till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvodet till
styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (för närvarande 189 200 kr)
till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp (för närvarande 94
600 kr) kr till övriga styrelseledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att
ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Stockholm den 24 april 2020

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/stammokommunike-fran-ars...
https://mb.cision.com/Main/6229/3096178/1235494.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.