Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Botnia Exploration: Yttrande till Mark- och miljödomstolen

Botnia Exploration lämnar idag in sitt yttrande till Mark- och
miljödomstolen gällande vattenrättslig rådighet. Samtidigt inlämnas
de kompletteringar till ansökan som bolaget gjort i enlighet med de
synpunkter på ansökan som har inkommit från remissinstanserna.
Bolaget anser att utredningen i målet är mycket utförlig och
omfattande och att ansökan nu måste kunna kungöras.

Såsom tidigare meddelats har Mark- och miljödomstolen ifrågasatt om
bearbetningskoncession ger erforderlig vattenrättslig rådighet där
Bolaget anser att bearbetningskoncessionen ger erforderlig
vattenrättslig rådighet inom koncessionsområdet. Bolaget redovisar i
sitt yttrande en rättsutredning som styrker Bolagets uppfattning i
denna fråga. Genom Mark- och miljööverdomstolens ställningstagande i
dom den 30 april 2019 i mål M 10717-17 (s. 18), där den
vattenrättsliga rådigheten grundades på bearbetningskoncession, anser
Bolaget att det är visat att bearbetningskoncession ger erforderlig
vattenrättslig rådighet inom det aktuella koncessionsområdet.

Bolaget har under denna period även utrett möjligheterna att skaffa
sig en alternativ rådighetsgrund genom att träffa avtal med berörda
fastighetsägare där vattenverksamhet planeras. Detta arbete har varit
tidskrävande men lyckosamt då Bolaget har lyckats träffa avtal med
samtliga berörda som äger fastigheter inom koncessionsområdet samt
alla berörda som äger fastigheter utanför koncessionsområdet.

I sitt yttrande åberopar därför Bolaget inom koncessionsområdet både
bearbetningskoncession och avtal som grund för rådighet. För
vattenverksamheter utanför koncessionsområdet åberopas ingångna avtal
som grund för rådigheten.

"Då detta berör ett stort antal mindre fastigheter och även innefattat
fastigheter med flera ägare har arbetet varit intensivt men väldigt
givande. Bland annat höll vi ett informationsmöte i Vindelgransele
där vi informerade om vår planerade verksamhet, med speciellt fokus
på vattenverksamheten. Vi har även haft många telefonsamtal och
e-postväxlingar för att förklara oss. Att resultatet generade i
påskrivna avtal är vi självfallet glada över men det mest positiva är
att jag känner att våra relationer med fastighetsägarna i
Vindelgransele har stärkts. Att starta en gruva är inget enkelt jobb
men det känns mycket roligare att arbeta i en miljö där vi känner oss
välkomna och det gör vi verkligen nu. Vi ser att vår guldgruva kommer
att generera arbetstillfällen i Vindelgransele och vår förhoppning är
att mycket av det ska kunna utföras av lokal personal", säger Thomas
Ljung, VD för Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl.
11:05.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North
(BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/yttrande-till-mark--och-...
https://mb.cision.com/Main/6229/2814283/1045716.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.