Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2019

Trenden med stark försäljningstillväxt fortsätter

Kvartalet april-juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 119,7 (107,8), motsvarande en
ökning med 11,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen
motsvarar det en ökning med 5,3 procent.

· Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 100 (962)
vilket är en ökning med 14,3 procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 15,6
(10,0).

· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 5,9 (19,8) vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 5,0 procent (18,4). Exklusive reserveringen för
osäkra kundfordringar uppgick rörelsemarginalen till 9,8 procent.

· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 0,3 (14,9).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK
0,01 (0,77).

Delårsperioden januari-juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 238,4 (207,3), motsvarande en
ökning med 15,0 procent. Justerat för förändring av valutakursen
motsvarar det en ökning med 8,3 procent.

· Antal sålda instrument uppgick under perioden till 2 259 (1 902)
vilket är en ökning med 18,8 procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 10,3
(16,7).

· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 22,6 (38,7) vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 9,5 procent (18,7).

· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 10,1 (29,9).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK
0,52 (1,54).

Väsentliga händelser under kvartalet

I samband med förändringar i distributörsstrukturen i Ryssland har en
kreditrisk identifierats. Boule har därför gjort en reservering för
osäkra kundfordring om MSEK 5,9.

Väsentliga händelser efter kvartalet

Fredrik Dalborg lämnar VD-posten i Boule
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef för Boule, har beslutat sig för
att lämna bolaget och fortsätta sin karriär med uppdrag utanför
koncernen som VD för ett annat, större, svenskt medicinteknikbolag.
Fredrik kommer fortsätta i sin roll under uppsägningstiden.

VD Fredrik Dalborg kommenterar
Trenden med god försäljningstillväxt fortsätter

"God tillväxt framförallt i Asien, USA, Östeuropa och Latinamerika. Vi
är speciellt glada att se förbättringar i Ryssland som är en mycket
viktig marknad för oss.

De flesta produktsegment växer bra i kvartalet, för förbrukningsvaror
till egna instrument var dock tillväxten något svagare under andra
kvartalet efter ett mycket starkt första kvartal. Tillväxten för
förbrukningsvaror till egna instrument var 17 procent för årets
första sex månader.

Fokus på marginalförbättring

Bruttomarginalen ligger för närvarande inte på önskvärd nivå. Vi är
självklart inte nöjda med detta.

Boule har en försäljningsmix där priserna varierar beroende på den
geografiska marknaden. Variationen är störst för instrument. Under de
senaste fyra kvartalen har instrumentförsäljningen i marknader med
lägre priser ökat snabbare än de marknader där vi har högre priser.

En viktig orsak till detta finns i Indien, där vi under flera kvartal
har haft en mycket stark försäljning av instrument till låga
marginaler. Detta var i huvudsak ett resultat av bolagets största
upphandling någonsin som skedde till låga instrumentpriser.
Marginalerna på reagensförsäljningen i Indien uppfyller våra
marginalmål.

Vi jobbar vidare med ett flertal initiativ för att förbättra
marginalerna, vilket bland annat innefattar prishöjningar och ett
ökat fokus på kostnadsreduktion i produktion framöver.

Tillväxtinitiativ för framtiden

Försäljningen för de produktplattformar som lanserades inom
veterinärmarknaden 2018 fortsätter att växa starkt, och avtal med nya
distributörer har slutits.

Tillväxten inom 5-part segmentet är mycket god. Tidigare problem med
Quintus systemet har lösts och försäljningen ökar igen. De
nylanserade 5-partsystemen Lumi och M51 växer starkt och feedback
från kunder har varit positiv.

Boule driver med full kraft utvecklingen av nästa generations
produktplattform som kommer omfatta versioner för 5-partsystem,
3-partsystem och veterinärapplikationer. Nyckelrekryteringar har
gjorts och viktiga milstolpar har uppnåtts under kvartalet.

Bolaget biosurfit, där Boule äger 25 procent, har under kvartalet
lanserat nya versioner av tester för CRP (infektion) och HbA1c
(diabetes). De nya produkterna är mycket enklare att hantera, något
som är viktigt på det patientnära marknadssegmentet. De första
enheterna har redan sålts via Boules distributörsnätverk.

Fortsatta framsteg i kvalitetsarbetet

Boule driver fortsatt kvalitetsarbetet och förbättringar i
kvalitetsprocesser med högsta prioritet. Vi har jobbat hårt med att
slutföra arbetet på den åtgärdsplan som kommunicerats med FDA. Under
juli månad utförde FDA en inspektion på plats i Spånga för att följa
upp vårt arbete. Resultatet av inspektionen indikerar att vi är på
rätt väg. Några förbättringar återstår. Sammanfattningsvis så har
organisationen responderat väl på utmaningarna vi fick i höstas och
vi upplever en positiv dialog med myndigheten."

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-JUNI 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46
(0)705-58 51 05

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn
+46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar,
tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för
blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och
medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra
diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.
Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige,
USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via
distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och
servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på
NASDAQ Stockholm. www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
augusti 2019 kl. 15:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/boule-diagnostics-ab--...
https://mb.cision.com/Main/272/2881007/1090048.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.