Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Bredband2: Delårsrapport januari-mars 2019

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 161 Mkr för första
kvartalet, vilket är en ökning med 11 % jämfört med samma period
2018. Rörelseresultatet blev 10,5 Mkr.

Jämförelsetalen i denna delårsrapport har i och med övergång till
redovisning enligt K3, omräknats med avseende på tillkommande
kostnader för avskrivning av goodwill. Se vidare sid 9
Redovisningsprinciper.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden
för samma period föregående år.

Första kvartalet i sammandrag

·
Nettoomsättningen uppgick till 161,3 (145,8) Mkr

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,5 (11,0) Mkr

·
Resultat före skatt uppgick till 10,5 (11,1) Mkr

·
Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (8,5) Mkr

·
Resultatet per aktie var 0,012 (0,012) kr

Viktiga händelser

·
Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning 0,05 (0,05) kr per aktie,
vilken genomfördes i mars.

·
Under första kvartalet har antalet bredbandskunder ökat med netto c:a
3 100 (5 500) st. En bra start på 2019 efter en svagare avslutning
2018.

·
Orderingången från företag har väsentligt förbättrats under kvartalet,
bland annat har en viktig kund med över etthundra sajter
kontrakterats.

·
Intäkterna från företagsförsäljningen ökade med 8 % och från
privatförsäljningen med 12 % jämfört med samma period 2018.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör,
Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade
företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och
säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi
stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet.
Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och
privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra
aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5000
aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North.
Certified adviser är Redeye AB.

Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 2019-05-02 kl 09.50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bredband2/r/delarsrapport-januari-mars-2019,c...
https://mb.cision.com/Main/2186/2801628/1035810.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.