Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-10

Bulten AB: Bultens Q2 rapport 2019

Anpassning av lager och lägre produktionstakt påverkade resultatet
negativt.

ANDRA KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 781 (810) MSEK, en minskning med
-3,5% jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21 (57) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 2,7 (7,1)%.

· Justerat rörelseresultat (EBIT) för omlokaliseringskostnader i
Kina uppgick till 27 (57) MSEK, vilket motsvarar en justerad
rörelsemarginal på 3,4 (7,1)%.

· Resultat efter skatt uppgick till 14 (40) MSEK.
· Orderingången uppgick till 752 (855) MSEK, en minskning med -12,0%
jämfört med samma period föregående år.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52 (54)
MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,71 (1,99) SEK.
JANUARI - JUNI

· Nettoomsättningen uppgick till 1 591 (1 663) MSEK, en minskning
med -4,3% jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 79 (124) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 4,9 (7,4)%.

· Justerat rörelseresultat (EBIT) för omlokaliseringskostnader i
Kina uppgick till 86 (124) MSEK, vilket motsvarar en justerad
rörelsemarginal på 5,4 (7,4)%.

· Resultat efter skatt uppgick till 58 (88) MSEK.
· Orderingången uppgick till 1 485 (1 634) MSEK, en minskning med
-9,1% jämfört med samma period föregående år.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 (80)
MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 2,83 (4,42) SEK.
· Nettoskulden uppgick till 595 (118) MSEK. Nettoskuld (exklusive
finansiell leasing) uppgick till 347 (80) MSEK.

· Soliditeten uppgick till 54,8 (66,0)% vid periodens slut.
Soliditet (exklusive finansiell leasing) uppgick till 59,4 (66,0)%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Bulten meddelade att resultatet för det andra kvartalet påverkades
negativt med cirka 25 MSEK på grund av lägre produktionstakt för att
anpassa lagernivån.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

"Under andra kvartalet fortsatte den nedgång på personbilsmarknaden
som inleddes under andra halvåret 2018 och marknadsläget har
återspeglats i Bultens lägre volymer. Nettoomsättningen minskade med
-3,5 procent. Resultatet har påverkats negativt av en lägre
produktionstakt i syfte att balansera varulagernivåerna mot
efterfrågan men även av en lägre försäljning, framförallt under
slutet av kvartalet. Den lägre produktionstakten har medfört
reduktion av varulager enligt plan men också resulterat i ett lägre
utnyttjande av produktionsenheternas kapacitet och därmed en
underabsorption av fasta kostnader. Ambitionen att anpassa
lagernivåerna har tidigare kommunicerats i samband med
delårsrapporten för första kvartalet. Underabsorptionen påverkade
resultatet negativt med cirka 25 MSEK under det andra kvartalet.

Vi är inte nöjda med utvecklingen under kvartalet men
produktionsanpassningen har varit nödvändig i nuvarande marknadsläge.
I dagsläget är efterfrågan fortsatt svagare jämfört med föregående år
och volymerna avseende de nya kontrakten har fått en mer utdragen
upprampning. Givet dessa förutsättningar kommer produktionstakten
fortsatt att vara lägre i början av kvartal tre. En översyn av
verksamhetens kostnader har initierats för anpassning till rådande
marknadsläge.

Som tidigare aviserats har Bulten erhållna kontrakt till ett årligt
värde om drygt en halv miljard kronor vid full takt 2021. Under
första halvåret har vi dessutom tagit flera mindre kontrakt vars
sammanlagda årliga värde uppgår till cirka 20 MSEK utöver de tidigare
redan aviserade om cirka 130 MSEK."

Anders Nyström, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i
telefonkonferens den 10 juli kl.11:00. Rapporten presenteras då av
Anders Nyström, President and CEO samt av Helena Wennerström,
Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via
länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q2-2019. Det kommer också
vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress
eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter
före start:

SE: +46856642695
UK: +443333009262
US: +18335268347

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på
www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli
2019 kl.08:30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den
internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig
från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade
specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling,
line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten
erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav.
Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder
och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq
Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bulten-ab/r/bultens-q2-rapport-2019,c2847737
https://mb.cision.com/Main/405/2847737/1075565.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.