Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-08

Bure Equity: Delårsrapport januari-september 2018: Totalavkastningen för Bure-aktien var 18,3 procent

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 8 november 2018

Delårsperiod januari-september 2018

· Substansvärdet var 125,2 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid
föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 12,1 procent.
Substansvärdet per aktie har ökat med 13,9 procent inklusive återlagd
utdelning.

· Bures substansvärde var 8 664 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid
årsskiftet.

· Totalavkastningen för Bureaktien var 18,3 procent jämfört med SIX
Return Index som steg med 11,3 procent.

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till 997 Mkr (1 864).
Resultatet per aktie uppgick till 14,39 kr (26,88).

Tredje kvartalet 2018

· Substansvärdet per aktie var 125,2 kr jämfört med 127,1 kr vid
kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 1,5 procent.

· Bure Growth investerade 9 Mkr i My Driving Academy och ökade
ägarandelen till 32,0 procent.

· Bure Financial Services slutförde förvärvet av 32,5 procent i
Alcur Fonder AB.

Händelser efter periodens slut

· Substansvärdet uppgick till 144,0 kr per aktie den 7 november 2018
vilket motsvarar en ökning med 29,0 procent sedan årsskiftet.
Substansvärdet per aktie har ökat med 30,7 procent inklusive återlagd
utdelning.

Vd-ord

Verksamheten i Bures portföljbolag har fortsatt att utvecklas väl och
flera av portföljbolagen presenterade starka rapporter för årets
tredje kvartal. Framför allt Mycronic fortsatte att imponera. Jämfört
med föregående år ökade Mycronics omsättning med över 120 procent med
en rörelsemarginal på 40 procent (13). Värt att notera är
utvecklingen inom affärsområdet Assembly Solutions som visade stark
ordertillväxt men framför allt en underliggande rörelsemarginal om 10
procent. I augusti inledde tågoperatören Railcare järnmalmstrafiken
för Kaunis Iron mellan Pitkäjärvi och Narvik.

Bures lokleasingverksamhet, vilken under våren tecknade hyreskontrakt
för fyra lok med Railcare, är därmed mycket glädjande åter igång och
lönsam.

Under årets tredje kvartal steg Stockholmsbörsen index med nästan 7
procent. Bures aktiekurs steg mer än så under kvartalet, +12 procent.
Substansvärdet per aktie minskade dock marginellt. Sammantaget
medförde detta en betydande minskning av den s.k. substansrabatten.
Bures totalavkastning för året uppgick vid kvartalets utgång till 18
procent, inklusive återlagd utdelning.

Efter kvartalets utgång har vi sett dramatiska fall på många av
världens börser. S&P 500 föll som mest med 9 procent, mycket drivet
av nedgången i teknologisektorn medan SIX RX har fallit med 7
procent. Många faktorer spelar givetvis in men sammantaget har
rapportperioden gett indikationer på att vi kanske närmar oss slutet
av konjunkturcykeln. De framåtblickande nyckeltalen har som ett
resultat gått ned ordentligt, t.ex. har P/E-talet för
Stockholmsbörsen under oktober gått från 18 till drygt 14. Bures
aktiekurs har dock hittills klarat sig väsentligt bättre än index och
det är min förhoppning att det oroliga marknadsklimatet kan komma att
skapa intressanta affärssituationer framöver.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 - 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 8:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bure-equity/r/delarsrapport-januari-september-...
http://mb.cision.com/Main/632/2666794/941100.pdf
http://mb.cision.com/Public/632/2666794/89e79bfc502a37ae.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.