Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-15

Camanio Care AB: Camanio Care publicerar delårsrapport januari - September 2018

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som pdf på bolagets
hemsida www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta
pressmeddelande.

Sammanfattning

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte
annat anges.

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2018

· Totala intäkter för perioden uppgick till 4 129 tkr (953 tkr)
· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 104 tkr (775 tkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -3 482 tkr (-3 749 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 256 tkr (-3 799
tkr)

· Resultat per aktie -0,25 kr (-0,26 kr)
· Eget kapital i koncernen per 30 september uppgick till 3 874 tkr
(2017-12-31; 15 769 tkr)

· Likvida medel i koncernen per 30 september uppgick till 2 329 tkr
(2017-12-31; 5 093 tkr). Likviditeten uppgick till 44% (2017-12-31;
99 %)

· Soliditeten uppgår till 15% (2017-12-31; 61%)
· Antal aktier vid periodens utgång var 16 674 539 st (2017-12-31;
15 565 451 st)

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2018

· Totala intäkter för periodens nio månader uppgick till 9 345 tkr
(5 055 tkr)

· Nettoomsättningen uppgick till 7 239 tkr (4 760 tkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -11 789 tkr (- 11 092 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 712 tkr (-11
191 tkr)

· Resultat per aktie -0,76 kr (-0,90 kr)
Väsentliga händelser tredje kvartalet

· 2 juli | Camanio Care tecknar strategiskt samarbetsavtal med
OneCo AS för ökat nordiskt samarbete

· 9 juli | Camanio Care skriver avtal med ny distributör för Bestic
i Hong Kong

· 11 juli | Camanio Care förvärvar Vital Integration
· 23 juli | Themtech Company Ltd blir ny distributör för Camanio
Care

· 25 juli | Återbetalning av konvertibler
· 27 juli | Camanio Care expanderar till Dubai i Förenade
Arabemiraten

· 7 Augusti | Camanio Care beviljas patent för Bestic i USA
· 13 Augusti | Camanio Care skriver samarbetsavtal med Spring Hills
Senior Communities i Florida, USA

· 4 september | Camanio Care skriver avtal med Thumbay Group för
distribution i GCC-regionen

· 17 september | Camanio Care skriver distributionsavtal med
Flextronics för innovativ e-hälsohub

· 26 september | Camanio Care förbereder för nästa tillväxtfas och
kommunicerar beslut om listbyte

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

18 oktober | Camanio Care genomför företrädesemission

25 oktober | Kävlinge kommun köper Camanios välfärdsteknik

29 oktober | Första teckningsdag för företrädesemission

6 november | Camanio Care utses till en av topp 10 robotikleverantörer

8 november | Camanio Care tillsynsrobot Giraff medverkar på evenemang
för AI och innovation

VD har ordet

Camanio Care har under det tredje kvartalet tagit flera steg för att
utveckla och kommersialisera vårt erbjudande. Våra totala intäkter
fortsatte öka till 4,1 (1,0) miljoner kronor. Detta drevs framförallt
av utrullningen av våra produkter, förvärvet av Vital Integration
samt ett avbokat delprojekt i en pågående leverans av Vital Smart
Care lösning. Trots integrationskostnader efter förvärvet
förbättrades rörelseresultatet något till -3,5 (-3,7) miljoner
kronor.

Utveckling av vårt produkterbjudande
Camanio Care erbjuder digitala hjälpmedel som ökar tillgängligheten,
kvaliteten och effektiviteten vid omsorg i hemmet. Sammanlagt har det
investerats drygt 60 miljoner kronor i bolaget och merparten av detta
inom forskning och utveckling. Vi har idag en stark egen portfölj med
produkter och tjänster som VITAL Smart Care®, BikeAround™, Bestic®
och Giraff™. Vi kompletterar dessa med utvalda externa produkter från
andra leverantörer för att skapa en attraktiv helhetslösning inom
välfärdsteknik.

Förvärvet av VITAL Integration var ett viktigt steg för att vi ska
kunna fortsätta driva digitaliseringen av omsorg och vård i hemmet.
VITAL Integration erbjuder en digital tjänsteplattform som passar
perfekt in i vårt erbjudande eftersom den stärker förutsättningarna
för våra andra produkter genom att bl.a. förbättra uppkopplingen i
hemmet. Plattformen har dessutom en attraktiv affärsmodell med
återkommande intäkter baserat på antal brukare och tjänster. Allra
viktigast är dock att plattformen samlar in data från en mängd olika
sensorer som trygghetslarm, kameror, lås, spisvakter och kognitiva
hjälpmedel till en central och därmed öppnar för nya analyser,
integrationer och affärsmöjligheter. Genom ett avtal med en stor
internationell leverantör stärker vi den digitala vården i hemmet
ytterligare. Samarbetet innebär att vi integrerar en medicinsk
hälsohub som kopplar ihop medicinsk mätutrustning och sensorer i
hemmet för att leverera data in mot vården för patienter med kroniska
sjukdomar i hemmet. Vi tror mycket på möjligheterna med datainsamling
för en effektiv och värdig vård och omsorg i hemmet.

En annan viktig händelse under kvartalet var att den amerikanska
patentmyndigheten beviljade patent för äthjälpmedlet Bestic®.
Patentet gäller styralgoritmen som gör det möjligt för Bestic att
plocka upp mat från vanliga, runda tallrikar. Det skyddar oss på en
av världens största marknader för välfärdsteknologi.

Kommersialisering
Den svenska regeringen satsade 350 miljoner kronor i somras på
digitalisering av den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen.
Satsningen har ökat förståelsen, acceptansen och investeringstakten i
välfärdsteknik hos de svenska kommunerna. Ett exempel är Kävlinge
kommunen som köpt äthjälpmedlet Bestic, MQi kvalitetsmätningar samt
upplevelsecykeln BikeAround jDome för att bidra till kvalité i
äldreomsorgen. Tillsammans med Kävlinge kommun inleder vi också ett
samarbetsprojekt för att förbättra äldres måltidssituation inom
hemtjänsten. Regeringens satsning har bidragit till att
digitalisering står på agendan inom landsting och kommun vilket
öppnar nya möjligheter för oss både innevarande och kommande år.

Vi utvecklar hela tiden vår globala räckvidd genom vårt dotterbolag i
USA och distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och
i ett 10-tal europeiska länder. Under kvartalet tecknade vi avtal med
nya distributörer för äthjälpmedlet Bestic i Hongkong, för BikeAround
i Thailand och med OneCo AS för ökat nordiskt samarbete. BikeAround
började användas på sjukhus i Dubai och Florida. Under kvartalet har
vi också dragit igång e-handel för att öka tillgängligheten på våra
produkter.

Vården och omsorgen står inför en digital transformation
Vi har en drivande roll inom välfärdsteknik (connected health care
solutions) för att höja tillgängligheten, kvaliteten och
effektiviteten i äldrevården med nya digitala hjälpmedel. Efter flera
års utveckling står vi nu inför en kommersialisering med ett ledande
produktutbud och internationell räckvidd.

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa
lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget
erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik,
hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™,
Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och
digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande
behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg.
Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett
dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien,
Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska
länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida
www.camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/camanio-care-publicerar-dela...
http://mb.cision.com/Main/15509/2672364/945247.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.