Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-14

Camanio Care AB: Camanio Cares företrädesemission omfattas av 100% teckningsåtaganden, samt kompletterande information om...

I den pågående företrädesemissionen har det inkommit
teckningsåtaganden om 5,2 miljoner kronor. Dessutom pågår en
överteckningsemission om 2 miljoner kronor. I samband med information
om teckningsåtaganden lämnas även uppdaterad information kring
emissionslikvidens användande samt bolagets finansiella situation.

Av teckningsåtaganden i företrädesemissionen avser 2,3 miljoner kronor
teckning med företrädesrätt och 2,9 miljoner kronor teckning utan
företrädesrätt.

Av teckningsåtagandena i företrädesemissionen avser 4,0 miljoner
kronor kontant betalning och 1,2 miljoner kronor kvittning för
återbetalning av aktieägartillskott och del av köpeskilling för
förvärvet av Vital Integration AB. 393 970 kr av kvittningsbeloppet
är teckning pro rata vilket innebär att denna del garanterat kommer
att kvittas. Emissionskostnaderna uppskattas till 0,2 miljoner
kronor.

Vid full teckning av överteckningsemissionen genom företrädesrätt kan
ytterligare maximalt kontanta emissionslikvider inkomma om 2 miljoner
kronor.

Emissionslikviden ska användas för kommersialisering, forskning &
utveckling samt arbete med partnerskap. Bedömningen är att full
emissionslikvid täcker bolagets kassaflöde fram till och med februari
2019. Om inte full emissionslikvid erhålls behöver bolaget tillföras
kapital tidigare. Detta är ett av de första stegen i bolagets
långsiktiga finansiella strategi. Genom ett avtal med European Select
Growth Opportunities Fund kan Camanio Care vid behov lösa in
konvertibla skuldebrev om totalt 16 miljoner kronor. Dessutom kan
bolaget genom ett avtal med Recall påkalla en finansiering om cirka
1,8 miljoner kronor per kvartal.

- Vi är stolta över det stöd som våra ägare visar genom att teckna sig
fullt och mer därtill. Vi lockar till fortsatta investeringar
samtidigt som överteckningsmöjligheten ger möjlighet för både
befintliga och nya aktieägare att fortsätta teckna sig i emissionen,
säger Catharina Borgenstierna VD Camanio Care AB.

Teckningsåtaganden i företrädesemissionen har inkommit från:
Brighter AB 1,275,381 kronor, pro rata
Recall Capital 2,367,549 kronor, varav 140,000 kronor är pro rata
Hemingsson och Partner 741,751 kronor via kvittning av lån, varav 393,970 kronor är pro rata
Simple Tech AB 500,000 kronor via kvittning för köpeskilling för Vital Integration AB
Truls Sjöstedt 124,685 kronor, pro rata
Henrik Norström 74,535 kronor, pro rata
Kinovo Group AB 70,040 kronor, pro rata

Styrelsen kommer beakta dessa teckningssedlar samt tillkommande
teckningssedlar vid beslut om tilldelning som sker den 21 november
2018. De som har befintliga teckningsrätter kan fortsätta teckna
enligt företrädesrättens villkor. Anmälningssedel för teckning av
units utan stöd av uniträtter finns på
https://www.camanio.com/sv/att-investera/

Bolaget har för närvarande följande lån till närstående:
Brighter AB: 12,0 miljoner kronor, årlig ränta 10%
Avacado: 1,0 miljoner kronor och årlig ränta 5%

Totalt uppgår bolagets lån till 15,1 mnkr. För mer information, se
memorandum på bolagets hemsida.

Camanio Care publicerar kvartalsrapport den 15 november.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa
lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget
erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik,
hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™,
Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och
digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande
behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg.
Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett
dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien,
Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska
länder.

Prenumerera på våra pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på:
www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2018

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/camanio-cares-foretradesemis...
http://mb.cision.com/Main/15509/2671608/944466.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.