Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-27

Cantargia AB: Årsstämma i Cantargia AB (publ)

På Cantargias årsstämma den 27 maj 2019 beslöts bland annat följande:

· att ingen utdelning skulle lämnas;
· att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning;

· att, i enlighet med valberedningens förslag, omvälja
styrelseledamöterna Claus Asbjørn Andersson, Patricia Delaite, Thoas
Fioretos, Karin Leandersson, Anders Martin-Löf och Magnus Persson
samt att omvälja Magnus Persson till styrelsens ordförande;

· att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor;
· att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med
valberedningens förslag;

· att godkänna styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare;

· att, i enlighet med styrelsens förslag, införa av ett nytt,
långsiktigt rörligt incitamentsprogram för ledande befattningshavare
och nyckelanställda inom bolaget; samt

· att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta
om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte
får omfatta mer än tio procent av antalet utestående aktier i bolaget
per dagen för årsstämman.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas
I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer
och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och
kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i
forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp
optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/arsstamma-i-cantargia-ab--publ...
https://mb.cision.com/Main/7470/2825239/1052190.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.