Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Cantargia AB: Cantargia meddelar positiva prekliniska data för CAN04 i urinblåsecancer

Cantargia AB meddelar idag nya positiva prekliniska data som innebär
ytterligare en ny utvecklingsmöjlighet för Cantargias antikropp
CAN04. Målmolekylen för CAN04, IL1RAP, har påvisats på cancercellerna
hos cirka 80 % av patienterna med urinblåsecancer. Dessutom
dokumenterades en uttalad och statistiskt signifikant
monoterapi-effekt i en in vivo-modell av sjukdomen. Baserat på dagens
behandlingsstrategier för urinblåsecancer har den här sjukdomen flera
framtida möjligheter för CAN04.

Cantargias antikropp CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och
fungerar genom både s.k. Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity och
blockering av interleukin 1-signallering. CAN04 studeras i en fas IIa
klinisk studie för behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
och bukspottkörtelcancer (PDAC).

Nya data har genererats med hjälp av immunhistokemi i tumörprover från
15 patienter. IL1RAP återfanns i tumörens mikromiljö i samtliga
prover och cirka 80 % av patienterna hade IL1RAP-positiva
cancerceller. Antitumör-aktivitet har tidigare dokumenterats med
CAN04 i t.ex. NSCLC modeller i möss som saknar ett funktionellt
immunförsvar. De nya resultaten i urinblåsecancer har tagits fram i
möss med ett funktionellt immunförsvar, vilket är viktigt för att
fullt ut förstå effekten av immun-modifierande substanser som CAN04.
Cancercellerna i den här modellen överuttrycker IL1RAP och
antitumör-aktiviteten var mer uttalad än vad som observerats i de
tidigare modellerna.

Enbart i USA drabbas mer än 80 000 personer årligen av urinblåsecancer
med närmare 20 000 dödsfall per år. Sjukdomen behandlas med en
kombination olika strategier vilket inkluderar kirurgi, cellgifter
eller immunterapi. I den tidiga fasen kan sjukdomen behandlas lokalt.
Det är också noterbart att patienter som har urinblåsecancer med högt
uttryck av IL1RAP har en sämre prognos, vilket tyder på att IL1RAP
spelar en roll i sjukdomsutvecklingen.

Lokal behandling av urinblåsecancer med immunterapi är en möjlighet
för CAN04 och en andra möjlighet är baserad på att
cellgiftskombinationen cisplatin och gemcitabin ofta används för att
behandla sjukdomen. Cantargia har nyligen presenterat prekliniska
data som visar en synergi mellan CAN04 och denna behandlingsregim.
Synergin observeras både som en ökad antitumöreffekt och minskade
biverkningar från cellgifterna. Den pågående kliniska studien CANFOUR
undersöker CAN04 med denna kombination. När säkerhetsdata är
tillgängliga, kan den här kombinationen undersökas i andra
cancerformer.

"Cantargias nuvarande fokus för CAN04 är NSCLC och PDAC. När det
programmet avancerat, så finns möjligheter and utöka utvecklingen
till fler cancerformer. Urinblåsecancer har blivit en uppenbar
sjukdom att undersöka i framtiden", säger Göran Forsberg, VD på
Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2019 kl.13.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas
I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer
och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och
kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i
forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp
optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-meddelar-positiva-pr...
https://mb.cision.com/Main/7470/2887387/1094560.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.