Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Cantargia AB: Cantargia: sammanfattning publicerad inför den muntliga presentationen av fas I data för antikroppen CAN04 p...

Cantargia AB meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen av
den kommande muntliga presentationen av fas I kliniska data för CAN04
(nidanilimab) "2019 ASCO Annual Meeting" har publicerats på
konferensens hemsida. Sammanfattningen baseras på en interims-analys
som gjordes i februari 2019 och inkluderar tillgängliga data från de
22 patienterna i fas I studien. Dessa data visar att
säkerhetsprofilen för CAN04 var god och att CAN04 behandling ledde
till en minskning av biomarkörerna IL-6 och CRP redan efter två
veckors behandling. Nio patienter uppvisade stabil sjukdom enligt
irRC efter åtta veckors uppföljning. En patient med
bukspottkörtelcancer hade stabil sjukdom vid fyra månaders
utvärdering och en patient med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hade
stabil sjukdom vid sex månader. Uppdaterade data kommer redovisas vid
presentationen den 2 juni, 2019.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1
receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP
med hög affinitet och fungerar genom ADCC och blockad av signalering
från interleukin 1. CAN04 studeras i en fas I/IIa klinisk prövning
som undersöker monoterapi liksom kombinationsbehandling med två olika
cellgiftsregimer i patienter med NSCLC eller bukspottkörtelcancer
(www.clinicaltrials.gov
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316?term=cantargia&rank=1)).
Fas I monoterapi-delen inkluderade även patienter med tarmcancer.

Som tidigare meddelats, så har CAN04 monoterapi-data från fas I-delen
blivit utvalda för muntlig presentation på "2019 Annual ASCO
Conference" i Chicago den 31 maj till 4 juni, 2019. Resultaten kommer
presenteras av studiens huvudprövare professor Ahmad Awada från Inst.
Jules Bordet i Bryssel. Presentationens titel är: "Results from a
First-in-man, Open label, Safety and tolerability Trial of CAN04
(Nidanilimab), a Fully Humanized Monoclonal Antibody against the
Novel Antitumor Target, IL1RAP, in Patients with Solid Tumor
Malignancies". Den vetenskapliga sammanfattningen kan nu nås via
konferensens hemsida www.asco.org
(http://abstracts.asco.org/239/AbstView_239_262341.html) och baseras
på de resultat som var tillgängliga vid tidpunkten för inskickandet i
februari 2019.

I korthet så behandlades 22 patienter. Säkerhetsprofilen var god.
Biverkningar inträffade huvudsakligen vid den första dosen och de
vanligaste biverkningarna var: infusionsrelaterade reaktioner (IRR)
(41%), feber (27%), trötthet (23%), frossa (23%) och illamående
(23%). Grad 3 biverkningar var en IRR, en neutropeni/leukopeni och
ett fall av hypokalemi. Inga grad 4 biverkningar noterades.
Serumnivåerna av biomarkörerna CRP och IL-6 minskade efter två
veckors behandling. Nio patienter hade stabil sjukdom enligt irRC vid
åtta veckors uppföljning. Två patienter, en med NSCLC and en med
bukspottkörtelcancer, hade stabil sjukdom vid sex respektive fyra
månader.

"ASCO Annual Meeting är den viktigaste konferensen för klinisk
cancerforskning och det är väldigt glädjande att resultaten med CAN04
valts ut för en muntlig presentation. Vi är uppmuntrade av de
resultat vi genererat hittills och ser framemot att presentera
kompletta resultat på ASCO", säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 23.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas
I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer
och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och
kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i
forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp
optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia--sammanfattning-publ...
https://mb.cision.com/Main/7470/2814576/1046228.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.