Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-06

Cassandra Oil: Cassandra Oils krav på Länsförsäkringar justeras till 86 miljoner kronor

Cassandra Oil ABs dotterbolag Cassandra Oil Technology AB justerar
yrkanden till tingsrätten i Västerås, i tvisten med Länsförsäkringar
Bergslagen Ömsesidig

Cassandra Oil Technology AB inlämnade i september 2017 en
stämningsansökan mot Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidig ("LF") med
begäran att tingsrätten fastställer att bolagets försäkring gäller,
samt att LF skall förpliktigas att betala en delbetalning om 40
miljoner. Mer än ett år har gått sedan brandolyckan och Cassandra kan
nu justera sin talan till att omfatta den totala skadan. Detta görs
för att ej riskera ytterligare en rättsprocess avseende den totala
skadeersättning efter att försäkringens giltighet fastställts av
domstol.

Efter att ansvarsperioden i avbrottsförsäkringen nu har löpt ut har
Cassandra med hjälp av ekonomisk sakkunnig bedömt storleken på den
skada som Cassandra menar att Länsförsäkringar Bergslagen ska ersätta
enligt försäkringsvillkoren. Cassandra kommer därför idag att ge in
ett yttrande till tingsrätten där Cassandra yrkar ersättning med ett
totalt kapitalbelopp omca 86 miljoner kronor.

Kraven består dels av 55 250 000 kr i sakförsäkringsersättning och
dels av ca 25 500 000 kr i avbrottsersättning. Vidare yrkas
ersättning med 5 250 000 kr som skadestånd för de extra finansiella
kostnader som bolaget drabbats av på grund av LF:s enligt bolagets
uppfattning långsamma skadereglering som bolaget menar inte uppfyller
de krav som ställs i försäkringsavtalet och försäkringsavtalslagen.

Vidare kommer Cassandra yrka att tingsrätten ska fastställa att
Cassandra får ta i anspråk sin ansvarsförsäkring med avseende på
eventuella krav från fastighetsägarens försäkringsbolag och annan
tredje man i anledning av branden.

Cassandras ledning och juridiska ombuds bedömning av tvisten är
oförändrad och uppskattar således alltjämt att utfallet sannolikt
kommer att bli helt eller delvis till Cassandras fördel och att
försäkringsbolaget kommer att åläggas att betala ut ersättning med
ett betydande belopp.

Om utfallet mot förmodan blir till Cassandras nackdel finns risk för
att försäkringsersättning uteblir och att Cassandra dessutom åläggs
att betala försäkringsbolagets rättegångskostnader och eventuella
andra krav. Ett sådant utfall skulle naturligtvis vara belastande för
Cassandra i det korta perspektivet, men på sikt bedöms det ändå
relativt obetydligt.

För Cassandra innebär ett gynnsamt utfall i rättsprocessen, att
bolaget ekonomiskt skulle återställas i det skick det skulle ha varit
i om olyckan ej inträffat eller om försäkringsbolaget hade betalt
enligt sina förpliktelser och i tid.

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att |
|offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades|
|genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli |
|2018, 11.40 CET. |
+-----------------------------------------------------------------------------+

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil is a Swedish company which, with the help of new
technologies, recoveres oil from hydrocarbon-containing materials,
such as used tires, plastic waste, oil sludge, waste oil and,
eventually, oil sands, oil shale and electronic scrap. Cassandra
Oil's share is listed on Nasdaq First North, Stockholm with the short
name CASO with Mangold Fondkommission AB as Certified Adviser, phone
+46 8 5277 5046 as Certified Adviser. The number of shareholders is
about 8000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oils-krav-pa-lansfor...
http://mb.cision.com/Main/218/2570645/874697.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.