Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-21

Cassandra Oil: Länsförsäkringar begär ytterligare anstånd. Tingsrätten har dock satt ut målet till muntlig förberede...

I försäkringstvisten mellan Cassandra Oil och Länsförsäkringar
Bergslagen vid Västmanlands tingsrätt skulle Länsförsäkringar yttrat
sig i målet senast den 19 december 2017. Efter att de inledningsvis
förelagts att yttra sig senast den 29 november hade de då redan
begärt anstånd en gång med att yttra sig. Länsförsäkringar har nu
begärt anstånd att inkomma med sitt yttrande till den 19 januari
2018. Skälet som anges är att man måste avvakta den utredning som
utförs av polis och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB).

Cassandra har i ett yttrande till tingsrätten som ingavs sent natten
till den 21 december 2017 motsatt sig att ytterligare anstånd
beviljas eller att i vart fall anstånd beviljas till maximalt en
vecka. Det finns ingen som helst anledning för Länsförsäkringar att
motsätta sig yttra sig i ett antal grundläggande frågor som
Länsförsäkringar inledningsvis invänt mot i målet. Bland annat avses
huruvida försäkringen i sig täcker aktuellt olycksfall och huruvida
försäkringsavtalet är gällande utifrån bristande upplysningsplikt
från Cassandra Oil. Man har vidare invänt att de förstörda
anläggningarna helt saknar värde. Dessa frågor har inget samband med
brandorsaksutredningen och det skulle gagna målets handläggning om
Länsförsäkringar omgående utvecklade sina svar och argument gentemot
Cassandra Oils ståndpunkter i dessa delar.

Cassandra Oil har vidare framhållit att Länsförsäkringar omedelbart
efter branden utförde en egen brandorsaksutredning som låg till grund
för Länsförsäkringars slutliga ställningstagande att ej betala ut
ersättningen. Den 9 oktober 2017 bestred Länsförsäkringar samtliga
Cassandras yrkanden i målet, bland annat med påstående att Cassandra
Oil agerat i strid mot gällande lagar och förordningar samt att
Cassandra OIl agerat grovt vårdslöst i samband med olyckan, dock utan
att på något sätt precisera vad som avsågs med dessa påståenden. I
samband med att dessa opreciserade invändningar framfördes angavs
inget som helst behov av ytterligare utredning i dessa delar.

Eftersom Länsförsäkringars agerande riskerar att fördröja målets
handläggning, vilket i sin tur riskerar att orsaka Cassandra Oil
skada agerar Cassandra Oil för att driva handläggningen framåt
skyndsamt. Nu avvaktas tingsrättens beslut.

Tingsrätten har inte fattat beslut om anståndet ännu men har i dag
satt ut målet till muntlig förberedelse den 13 februari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår
till ca 8 000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/lansforsakringar-begar-ytterli...
http://mb.cision.com/Main/218/2420310/770632.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.