Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-25

Cassandra Oil: VD-brev 25 januari 2018

Välkomna till ett nytt år.
Det här blir det kanske viktigaste året för oss då vi står inför
avgörande beslut och ärenden. Försäkringstvisten är betydelsefull
kortsiktigt, men får inte ta fokus från vad vi utvecklat och vart vi
skall. Därför lyfter vi blicken och ser längre framåt.

Cassandras position i samhället

Vår uppgift i framtiden är att bidra till miljön och det cirkulära
samhället med vår unika miljövänliga teknik.

Försäkringstvisten

Länsförsäkringar har nu svarat på vår stämning. Tillsammans med våra
jurister gör vi fortfarande bedömningen att vi har goda grunder att
vinna bifall för vår talan.

Cassandras värde

Vårt stora värde ligger inte i de förstörda CASO-anläggningarna utan i
den kunskap och teknikutveckling vi har ackumulerat samt i de
samarbetsrelationer vi byggt upp under årens lopp.

Med CASO teknologin har vi bevisat att vi kan omvandla sopor till
förnyelsebar olja och andra råvaror, till kostnader som ligger
avsevärt under världsmarknadspriser. Det framtida värdet härav
överstiger mångfalt värdet av de ersättningar vi begär från
försäkringsbolaget.

Under det gångna året har vi gjort betydande framsteg på flera
områden.

Olja:
Vi hade en provkörd och leveransfärdig CASO anläggning som gjorde bra
olja av avfall. Oljebolag har följt vår utveckling, accepterat
oljekvalitén och vi jobbar vidare för att kunna komma till ett läge
där leverans av olja av, för ett raffinaderi intressanta volymer, kan
komma igång. Oljan från däck är REACH-registrerad och får nu säljas
som en produkt till ett raffinaderi eller annan förädlare. Vi bedömer
att vi nu är helt färdiga med utvecklingen av tekniken för
oljeproduktion från däck och plast.

Kolpulver:
Cassandras utvecklingsavdelning har arbetat vidare med utveckling av
kolpulver från däck. Vår unika pyrolysmetod gör att kolpulvret mals
till fina partiklar redan reaktorn. Detta ger oss ett kolpulver som
redan innan efterbehandling har ett högt värde tack vare
partikelstorleken. Kolpulvret från vår oljetillverkningsprocess är
endast 1 mikron, dvs mycket mindre än vad andra aktörer idag
producerar med marknadsvedertagna metoder.

Cassandra är numera medlem i Amerikanska D36 ASTM kommittén
tillsammans med däcktillverkare såsom Good Year, Continental och
Bridgestone samt flertalet kolpulvertillverkare. Vår R&D avdelning
kommer att vidareutveckla produkten och återkommer med mer resultat
av detta under året. Värdet av kolpulvret från vår däckprocess kommer
kunna överstiga värdet av oljan. Vi har även kunnat visa att varje
processanläggning som tas i bruk kan spara drygt 11,000 ton CO2 per
år vid däcksåtervinning.

Marknadsläget

Danmark:
Vad avser vår planerade byggnation i Danmark så jobbar vi och våra
partner vidare med planeringsarbetet för installationen. Våra partner
undersöker just nu logistik och tillgång till tankar vid hamn för att
kunna lagra 1000-2000 kubikmeter olja för vidare transport med
produkttanker till raffinaderiet. Vår samarbetspartner förhandlar
med en miljöfond, och vi ger, med en stark positiv framåtsyn, detta
projekt högsta prioritet även om det sker med viss fördröjning.

Storbritannien:
En annan intressant marknad är Storbritannien där
plastavfallsproblemen figurerar i massmedia på nästan daglig basis.
Cassandra deltog förra veckan i en konferens i London, där även
representanter från LARAC (Local Authority Recycling Advisory
Committee), förpacknings-industrin, avfalls/ sorteringsindustrin,
marknadsledande supermarketkedjor, plastproducenter samt DEFRA
(miljödepartementet) fans på plats.

En överenskommelse nåddes strax innan jul om lagstiftningsvillkor för
cirkulärekonomipaketet. Detta omfattade återvinning av kommunalt
avfall på 55% år 2025 och 65% år 2035, deponering begränsas till 10%
år 2025 och strängare krav på separat insamling av avfall. Som en del
av handlingsplanen för en cirkulär ekonomi utvecklar Europeiska
kommissionen för närvarande en europeisk strategi för plast, vilket
förväntas i början av 2018. Exportförbudet till Kina har tagit emot
stor medieuppmärksamhet i Storbritannien och får politiker att
reagera vilket resulterar i att plastindustrin/återvinningsindustrin
måste agera.

Michael Gove, miljöministern, säger:
"This requires operators to ensure that where waste cannot be
prevented or reused it is recycled where practicable, before
considering energy recovery through incineration or the last resort
of disposal to landfill."

Fritt översatt:
"Detta kräver att operatörer ser till att där avfall inte kan
förhindras eller återanvändas, ska annan återvinning ske om möjligt,
innan man överväger energiåtervinning genom förbränning eller
deponi."

Detta betyder att ingen plast får förbrännas eller läggas på deponi om
en möjlig lösning finns för materialåtervinning, enligt förordning.
Cassandra Oils lösning är en sådan.

Vårt deltagande i konferensen, har gett snabbt resultat då vi har
blivit inbjudna att presentera vår process för en av de ledande
matvarukedjorna i Storbritannien.

Spanien:
I Spanien avvaktar vi att de byråkratiska kvarnarna äntligen skall
mala färdigt och att miljötillståndet kommer inom rimlig tid. Den
senaste information är att miljökontoret för närvarande ligger efter
med många ärenden. Vi hoppas att nu kunna få en hållbar tidsplan.
Cassandra och Valorizas representant har kontinuerlig kontakt.

Övriga aktiviteter pågår parallellt i form av diskussioner och
förhandlingar på flera marknader.

Avslutningsvis vill jag tack alla er aktieägare för allt stöd under
2017. Vi ser fram mot ett bra år där starten i Danmark är vår
viktigaste prioritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic Holding AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare
uppgår till ca 8 000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/vd-brev-25-januari-2018,c2438496
http://mb.cision.com/Main/218/2438496/782331.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.