Du är här

2018-03-08

Castellum: Castellum bygger nytt huvudkontor åt E.ON - investerar ca 1,1 miljarder i Malmö

Castellum planerar att starta nybyggnation av en kontorsbyggnad i
attraktiva Nyhamnen i Malmö med energikoncernen E.ON som huvudsaklig
hyresgäst. Investeringen som beräknas uppgå till ca 1,1 miljarder
kronor utgör en viktig del i Castellums strategi att växa som
samhällsbyggare i Öresundsområdet.

E.ON Sverige - som ingår i en av världens största privatägda
energikoncerner - har efter upphandling tecknat avtal med Castellum
om att uppföra sitt nya nordiska huvudkontor för ca 1 500 medarbetare
i Nyhamnen nära centrum och centralstationen i Malmö. Nyhamnens
omvandling är en viktig del i att utvidga och vidareutveckla Malmös
stadskärna och projektet etablerar Castellum som en av de större
stadsutvecklarna i Malmöregionens mest centrala tillväxtområde. Fullt
utbyggt kommer området växa till en tät, blandad stadsdel med närmare
13 000 nya arbetsplatser och 6 000 bostäder.

"Det är oerhört glädjande att valet föll på Castellum och att vi i
full marknadskonkurrens blev utvald som mest lämplig partner att
utveckla ett modernt huvudkontor för E.ON, utifrån deras högt ställda
krav på hållbarhet och teknik. Genom projektet stärker Castellum sin
position som stadsutvecklare i Öresundsregionen och i nära samarbete
med E.ON och Malmö Stad är vi med och påverkar och tar ansvar för
Malmös fortsatta utveckling och stadsmiljö", säger Henrik Saxborn,
Castellums koncernchef.

Den planerade nybyggnationen i Nyhamnen, omfattar ca 24 500 kvm
uthyrningsbar yta. Arbetet med ny detaljplan och bygglov inleds
omgående. Byggtiden är beräknad till ca 24 månader och preliminär
inflyttning för E.ON blir under sommaren 2021. Det tolvåriga
hyresavtalet mellan Castellum och E.ON börjar löpa vid inflyttning
och fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt
om 68,5 Mkr.

"Det har blivit alltmer tydligt att vi behöver hitta en ny gemensam
kontorsfastighet som bidrar till vår verksamhet, speglar vår kultur
och varumärke och stärker oss som en attraktiv arbetsgivare. Det
känns därför väldigt bra att vi nu har beslutat att hyra våra lokaler
och tillsammans med Castellum utveckla och bygga nytt kontorshus för
E.ONs nordiska huvudkontor, med den tydliga ambitionen att skapa ett
hus som är ett hållbart föredöme", säger Marc Hoffmann, Sverigechef
för E.ON.

Både E.ON och Castellum vill bygga ett kontorshus som är extraordinärt
ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta ska genomsyra projektet i alla
aspekter såsom byggproduktion, val av material och energilösningar.
Nybyggnationen kommer därför att certifieras enligt högsta
miljöcertifieringsnivå och enligt The Well Building Standard. Den
senare med unika krav på människors hälsa och välbefinnande på
arbetet.

Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel
och outnyttjade krediter.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018 kl.
08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47
12 61

Ingalill Östman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, 0703-54 41 27
www.castellum.se
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 81 miljarder kronor och
utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en
uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.

Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal
närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.

Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt
hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär
att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och
logistiklokaler, dels nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering
från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är
dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow
Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen
som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550 | Tel 031-60 74 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/castellum/r/castellum-bygger-nytt-huvudkontor-...
http://mb.cision.com/Main/8364/2467668/802493.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.