Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Catella: Catella AB - Delårsrapport januari-mars 2019

Första kvartalet har haft en hög affärsaktivitet där vi noterade en
normal säsongsvariation i avslut inom fastighetsdelarna. Vi arbetare
vidare med att öka det förvaltade kapitalet inom alla delar av
gruppen för att skapa en bredare bas i form av fasta intäkter och
därigenom också en ökad möjlighet för rörliga intäkter.

Catella-koncernen, Januari - mars 2019

· Totala intäkter 454 mkr (442)
· Nettoomsättning 447 mkr (411)
· Rörelseresultat 62 mkr (81)
· Resultat före skatt 45 mkr (86)
· Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 23 mkr (86)
· Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för
försäljning 110 mkr (-21)

· Periodens resultat 133 mkr (42), varav hänförligt till
moderbolagets aktieägare 111 mkr (22)

· Resultat per aktie* 1,32 kr (0,26)
· Eget kapital* 1 604 (1 626)
· Eget kapital per aktie* 19,07 (19,86)
· Förvaltat kapital 196,0 mdkr (161,0)
· Upparbetade, ej debiterbara (ej intäkts-förda), rörliga intäkter**
inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 0 mkr.

Under kvartalet har de fasta intäkterna ökat väsentligt i jämförelse
med föregående år, vilket bidragit till att intäkterna var i nivå med
föregående år, trots lägre rörliga intäkter inom främst Mutual Funds.
Den fasta intäktsökningen beror främst på ökat förvaltat kapital, men
även att vår produktmix har förbättrats vilket även ger möjlighet
till ökade framtida rörliga intäkter. Således ökar stabiliteten i
Catella samtidigt som en allt större hävstång växer fram.

Rörelseresultatet minskade från 81 mkr till 63 mkr främst påverkat av
ökade personalkostnader i form av nyanställningar vilket är i linje
med vår offensiva satsning och strategi inom de kapitalförvaltande
enheterna.

Avvecklingen av affärsområdet Banking går enligt plan. Under första
kvartalet slutfördes avyttringarna av de tre operativa verksamheterna
inom Banking; Wealth Management i Sverige och Luxemburg samt
Kortutgivningsverksamheten. De realiserade intäkterna avseende
avyttringarna redovisas i första kvartalet 2019 och uppgår till 254
mkr. Kvartalets resultat belastades av avvecklingskostnader vilka är
andel av tidigare kommunicerad totalkostnad för avvecklingen av
Banking. Vi fortsätter arbetet med att migrera maximalt antal
kortkunder för att uppnå en så hög tilläggsköpeskilling som möjligt.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp
som innehas för försäljning. ** Rörliga intäkter är beräknade på
Systematic Macros prestationsbaserad förvaltningsavgift. För att den
prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid
årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är
högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High
watermark). Således kan det som faktiskt avräknas vid årsskiftet vara
högre, lägre eller utebli jämfört med angivet belopp. Beloppet kan
aldrig vara lägre än noll. *** Kvarvarande verksamheter

Inbjudan till presentation av delårsrapporten
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en
telefonkonferens idag 10/5-2019 klockan 09.00. Presentationen kommer
att hållas på engelska av Catellas vd- och koncernchef Knut Pedersen,
samt CFO Marcus Holmstrand. För att delta i konferensen, vänligen se
www.catella.com / ring in till +46 (0)8 566 42 704.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Holmstrand, CFO
Telefon: +46 8 463 32 52
Email: marcus.holmstrand@catella.se

Niklas Bommelin, IR
Telefon: +46 8 463 34 26
Email: niklas.bommelin@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 07:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom
fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15
länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor.
Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs
mer på catella.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/catella/r/catella-ab---delarsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/1744/2810322/1042811.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.