Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Cimco Marine: Cimco Marine AB (publ) erhåller order för OXE300 med ett ordervärde om ca 3 miljoner EUR från en av sina d...

Cimco Marine AB (publ) har idag erhållit order för OXE300 från en av
sina distributörer i Nord- och Sydamerika, för framförallt statlig
användning. Det totala ordervärdet är ca 3 miljoner EUR för
basenheterna, exkl. tillbehör, servicekits och reservdelar.

Leverans av OXE300-enheterna kommer att påbörjas direkt efter
produktionsstart, vilket är planerat till andra kvartalet 2020. Hela
ordern förväntas levereras under 2020.

- Jag är mycket nöjd med det ökade intresset för vår produkt efter
lanseringen av OXE300 på båtmässan i Genua i september. Den order vi
nu har erhållit återspeglar kvaliteten och acceptansen för vår
nuvarande produktion av OXE200, säger bolagets VD Myron Mahendra.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ).
Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail
info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12
november 2019, kl. 16.30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel,
världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos
unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till
propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela
världen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cimco-marine/r/cimco-marine-ab--publ--erhalle...
https://mb.cision.com/Main/16067/2959979/1140140.pdf

Författare Cision News