Du är här

2018-04-19

Cimco Marine: Kommuniké från årsstämma i Cimco Marine AB (publ)

På årsstämman i Cimco Marine AB (publ) den 19 april 2018 beslutades
bland annat följande:

- Resultaträkningen och balansräkningen för 2017 fastställdes.
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017.
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

- Omval av styrelseledamöterna Andreas Blomdahl, Thomas Jakobsson, Luke Foster och Mats Säterberg
samt nyval av Anders Berg och Magnus Folin som ordinarie styrelseledamöter. Omval av Allan Foster som
styrelsesuppleant.

- Nyval av Anders Berg som styrelseordförande.

- Styrelsearvode ska utgå med totalt 1 050 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och
150 000 kronor till vardera av de övriga ledamöterna.

- Omval av Ernst & Young AB som revisor fram till utgången av årsstämman 2019.

Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett
eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier
som ska kunna tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får
motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet utestående aktier i
bolaget vid tiden för årsstämman 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Anderberg, CEO, tel. +46 763-10 22 50,
cecilia.anderberg@oxe-diesel.com

Myron Mahendra, CFO, tel. +46 763-47 59 82,
myron.mahendra@oxe-diesel.com

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco
Marine AB (publ).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19
april 2018 kl. 19:30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel,
världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco
Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor
till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i
hela världen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cimco-marine/r/kommunike-fran-arsstamma-i-cimc...
http://mb.cision.com/Main/16067/2500466/825571.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.