Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-25

Clavister Q2 2022: Omsättningsökning med 21%

Örnsköldsvik, Sverige, den 25 augusti 2022. Clavister, en ledande leverantör av högpreseterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

“Det andra kvartalet gav en omsättningsökning med 21%, en stark utveckling av Identity and Access Management (IAM)-affären och fortsatta framgångar inom försvarssektorn. Brandväggsaffären växte med 30% i antal nya kundavtal och vi fördubblade hårdvaruleveranserna till kund. Kostnadsoptimeringsprogrammet fortlöper enligt plan och kommer ge tydlig effekt från det fjärde kvartalet.”

John Vestberg, VD och koncernchef

Det andra kvartalet
· Orderingången uppgick till 31,1 (84,7) MSEK.
· Nettoomsättningen uppgick till 35,7 (29,6) MSEK. Justerat för valutakurseffekter uppgick nettoomsättningen till 34,8 (30,0) MSEK.
· Återkommande intäkter växte med 10 (25) %.
· Bruttoresultatet uppgick till 28,6 (27,1) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 77,8 (85,3) %.
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,1 (-4,8) MSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,3 (-14,1) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -38,2 (-19,0) MSEK och resultat per aktie till -0,68 (-0,35) SEK.
· Likvida medel uppgick till 66,0 (107,7) MSEK.
 
Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på Clavisters hemsida: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2022-2/

Klockan 09:00 CET den 25:e augusti kommer Clavisters VD, John Vestberg och CFO, David Nordström ge en presentation av bolagets kvartalsresultat via webbsession. Sessionen avslutas med att en möjlighet för åhörare att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat direkt till John och David. Registrering sker via länk: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2022-2/

Om Clavister


Clavister är en specialiserad europeisk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat komplexa digitala verksamheter i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, utvecklade tidigt en av de första brandväggarna och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har vi levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, och med ett starkt fokus på den offentliga sektorn, på tjänsteleverantörer och på försvarssektorn. Vi säkrar kundens hela cyberresa - från användare till molnet.
 
Clavister Holding AB är noterad sedan 2014; aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, e-post: info@fnca.se).

För mer information, kontakta:


För mer information om Clavister, besök:
https://www.clavister.com/
 
För mer information eller mediaförfrågningar, kontakta:
Clavister Media Relations: clavister@aspectusgroup.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-25 08:00 CEST.

Bifogade filer


Clavister 2022 Q2 Kvartalsrapport SE

Författare MFN