Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Cline: Kvartalsredogörelse för period 1 januari - 31 mars 2019

Period januari - mars 2019 i sammandrag

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående
år.

· Rörelseintäkter under perioden januari - mars 2019 uppgick till 51
kSEK (73 kSEK).

· Likvida medel uppgick till 1 761 kSEK (3 175 kSEK) vid periodens
slut.

· Resultat före skatt, -659 kSEK (-735 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 3 962 kSEK (844 kSEK) vid
periodens slut.

Resultat och ställning

· Resultat före skatt för perioden januari - mars uppgick till -659
kSEK (-735 kSEK) eller -0,08 kr (-0,09 kr) per aktie.

· Antal utestående aktier är 8 441 112 stycken (7 500 000 stycken).
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 761 kSEK (3 175
kSEK).

Väsentliga händelser under perioden

· Ett andra patent rörande gradientytor godkänns i Japan. Stärker
patentskyddet för gradientteknologin ytterligare.

· Erhåller notice-of-allowance på ytterligare en patentansökan i
USA

· Dr. Stephen Minger anlitas som vetenskaplig rådgivare till
bolaget

· Licenstagaren Liv Diagnostics uppnår värdehöjande milstolpe med
Clines

teknologi
· Peter Ehrenheim anlitas som strategisk rådgivare till bolaget

VD kommentar - Business Progress Update

Vårt arbete fram tills nu har börjat bära frukt, där starten av 2019
har kantats av ett flertal viktiga milstolpar i linje med vår plan.
För det första har vi under Q1 nu erhållit godkänt på samtliga
patentansökningar i de länder där vi bedömer att Cline har en
marknad. Ytterligare två nya patentansökningar, utanför den
ursprungliga patent-planen, godkändes i Japan och USA under denna
period. Detta lyckade IP-och patentarbete har därmed givit Cline ett
starkt skydd och en viktig plattform att fortsätta bygga verksamheten
utifrån, något som vi är mycket stolta och nöjda över!

Tidigare meddelade vi att Cline fördjupat samarbetet med en
forskargrupp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där
spjutspetsforskning kring stamceller och bildandet av mänsklig
broskvävnad skall vidareutvecklas m.h.a. Clines teknologi, där målet
är terapeutiska produkter inom ortopedi. Nyligen har unika
forskningsresultat från detta samarbete sammanställts och skickats in
för publicering i den vetenskapliga tidskriften Stem Cell Research.
Vi ser att detta arbete fortskrider bra och enligt vår plan, där
nästa steg blir att även paketera denna R&D för kommersiell
vidareutveckling.

Nyligen meddelade vi i ett pressmeddelande att vår partner Liv
Diagnostics har avslutat en pre-klinisk fou-studie och med sin
prototyp kunnat uppvisa data där man med hög signifikans lyckats
särskilja tumörceller av elakartade cell-linjer, från celler av
godartade cell-linjer. Liv Diagnostics utvecklar ett världsunikt
system för analys av bröstcancerpatienters levande tumörceller med
syftet att fastställa tumörens risk att metastasera, långt tidigare
och med högre precision än idag tillgängliga metoder. FoU bedrivs
idag på humana bröstcancercellinjer vars förmåga att metastasera är
väl dokumenterad. Responsen från läkare och kliniker är hittills
mycket god där en sådan produkt skall kunna tillhandahålla avgörande
information som hjälper vården att bedöma metastaseringspotentialen
mycket tidigare än idag, och därmed undvika att missa farliga
tumörtyper och således rädda fler liv. Den färdiga produkten bedöms
ha en marknad på åtminstone 10 miljarder SEK årligen, enbart inom
bröstcancer

"Vi arbetar nära Liv Diagnostics och har tillsammans med dem kommit
långt med att ta fram en unik teknikplattform som ger specifika och
relevanta data från levande cancercellers unika beteende, något som
idag är helt världsunikt. De nya resultaten innebär att man nått en
viktig milstolpe och nu kan fokusera på nästa steg, vilket blir att
utvärdera prototypen på patientbiopsier.

Cancerdiagnostik har visat sig vara ett riktigt attraktivt område för
vår teknologi och Liv's prekliniska data ger oss tillförsikt i att
detta applikationsområde blir det första stora genombrottet för
Clines teknologi. Vi kommer att prioritera detta samarbete och jobba
för att utveckla vårt partnerskap ytterligare " - Patrik Sundh, VD
Cline Scientific

Sammantaget har Q1 2019 inneburit flera milstolpar och kvitton på att
vårt arbete fram tills nu utförts framgångsrikt och att vi är på rätt
spår att skapa riktigt stora värden bland bolagets tillgångar och för
våra aktieägare.

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Kommande rapport

23 augusti, 2019

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisor.

Göteborg den 7 maj 2019

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Torleif Möllerström, Styrelseordförande

Christopher Steele

Niklas Holmquist

Patrik Sundh, VD

Cline Scientific AB

Argongatan 2C
431 53 Mölndal

Telefon: 031-387 55 55
E-post: info@clinescientific.com
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och
samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva
rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade
nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i
laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både
använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga
sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida
sig för diagnostiska ändamål.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cline/r/kvartalsredogorelse-for-period-1-janu...
https://mb.cision.com/Main/12114/2805335/1038734.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.