Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-14

CLS: Nasdaq Stockholms disciplinnämnd meddelar CLS vite för regelöverträdelse

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har idag meddelat Clinical
Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") ett vite
uppgående till 15 årsavgifter till följd av överträdelse av Nasdaq
First Norths regelverk.

Bakgrund

Bakgrunden till disciplinnämndens beslut är att bolagets verkställande
direktör tidigare har anlitats på konsultbasis istället för att vara
anställd i bolaget, vilket är ett krav enligt regelverket för Nasdaq
First North. CLS har korrigerat detta och ett anställningsavtal, med
samma villkor som det tidigare konsultavtalet, ingicks i augusti
2018. Dock har viss tidigare offentliggjord information från CLS i
detta hänseende inte varit korrekt.

Mot ovanstående bakgrund har disciplinnämnden beslutat att meddela
Bolaget ett vite om 15 årsavgifter. Disciplinnämndens beslut finns
tillgängligt i sin helhet på Nasdaqs hemsida www.nasdaqomx.com.

CLS kommentar till beslutet

CLS har inför disciplinnämnden vidgått att Bolagets kommunikation inte
har varit korrekt avseende formen för avtalsförhållandet med Bolagets
verkställande direktör, men att omedelbar rättelse gjordes när frågan
uppmärksammades. Vidare har Bolaget framfört att det inte har handlat
om ett medvetet förfarande från Bolagets sida eller att syftet skulle
ha varit att vilseleda Nasdaq, aktiemarknaden eller allmänheten.
Disciplinnämnden noterar också i sitt beslut att det rör sig om en
isolerad händelse och att Bolaget i övrigt under sin tid som noterat
Bolag på Nasdaq First North skött informationsgivningen utan
anmärkning. Disciplinnämnden noterar vidare att eftersom VDs
konsultavtal till innehållet varit detsamma som det i nuvarande
anställningsavtal finns det anledning att anta att den felaktiga
informationsgivningen inte påverkat marknadens värdering av bolaget.

- Jag menar att att konsekvensen av regelöverträdelsen i det här fallet borde fått ta större plats i disciplinnämndens beslut och att vitet inte står i proportion till det misstag vi begått. Ja, vi som bolag har gjort fel, därom råder ingen tvekan, men vare sig aktieägarna eller Nasdaq First North kan rimligen ha lidit någon skada. Avtalen är till innehållet exakt desamma och jag som VD, och därtill näst största ägare i CLS, verkar för bolagets och aktieägarnas bästa oavsett anställningsform, och det syns väl inte minst i de aktiviteter som bolaget just nu har på gång, säger Lars-Erik Eriksson, VD och medgrundare i CLS.

Denna information är sådan som Clinical Laserthermia Systems är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 14 juni 2019, kl 20:00 CET.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 - (0)702 - 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer
TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat
sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av
cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation
samt för behandling med immunstimulerande interstitiell
lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt
dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North
under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate
Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer
information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cls/r/nasdaq-stockholms-disciplinnamnd-meddel...
https://mb.cision.com/Main/11591/2841149/1062986.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.