Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-12

Coeli Absolute European Equity: Portföljen stått stark under stökig maj

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity
rapporterar en uppgång med 0,1 procent under maj (andelsklass R SEK). Sedan
årsskiftet har fonden avkastat 13,2 procent. Motsvarande siffror för det
breda Europa-indexet Stoxx600 är en nedgång med 5,7 procent under maj och
uppgång med 9,3 procent sedan årsskiftet. Hedge Nordics NHX Equities-index
minskade preliminärt med 1,3 procent i maj.

Det rapporterar fondförvaltare Mikael Petersson i en månadskommentar avseende
maj. Han konstaterar att maj var en synnerligen svag börsmånad, både i
Sverige och Europa generellt. Historiskt får man backa till 1990 för att
hitta en sämre majmånad för svensk del, skriver Mikael Petersson.

Med jämförelsetal på rullande 12 månader belyser Mikael Petersson att Coeli
Absolute European Equity har presterat bra, med uppgång om 9 procent, medan
MSCI Global har backat 2.2 procent (USD) och det breda Europaindexet har
tappat 3,6 procent.

Under april gick cykliska aktier kraftigt framåt, och det är desamma som har
fått ta ett rejält kliv tillbaka under maj, meddelar fondförvaltaren. På
sektornivå var bilar och banker sämst, och på landnivå var Tyskland och
Sverige sämst. Mikael Petersson ser en gemensam nämnare för den ryckiga
börsen, nämligen Donald Trump och hans handelskrig. Det har dock fått upp
volatiliteten, vilket har gynnat fondens säljoptioner som inhandlades billigt
i slutet av april, skriver Mikael Petersson.

Fondutveckling gick mot strömmen

Fonden hade en genomsnittlig nettoexponering på 68 procent under månaden.
Detta till trots har fonden, med sin uppgång om 0,1 procent, utvecklas bättre
än marknaden konstaterar fondförvaltaren. Mikael Petersson belyser några
orsaker till detta:

1.Amgen lade ett kontant bud med 169 procents budpremie på Nuevolution. Fonden
investerade i Nuevolution för ett år sedan till kurs 16:50 kronor, och sålde
nu på budet om 32:50 kronor. Mikael Petersson meddelar att hälften av
kapitalet från försäljningen har återinvesterats i ett för portföljen nytt
bolag, Biovica.

2.Korta innehav och säljoptioner bidrog positivt. Inledningsvis var
utvecklingen svag på grund av uppgångar i spelbolag, Ratos och schweiziska
Geberit, positioner som alla nu har stängts. När marknaden senare sjönk
bidrog korta innehav i till exempel Azimut, RWE, Unibail, terminspositioner i
tyska DAX och svenska OMX positivt till fonden.

3.Återhämtning i innehav som gick svag under april.

Mikael Petersson sammanfattar vad fonden söker när det kommer till långa
innehav:

"Vi letar efter missförstådda bolag som har ett värde i dag med betydande
framtida värdepotential och där ledning och styrelse är fokuserade på att
skapa värden", skriver Mikael Petersson.

Flera innehav uppköpta

Fonden har cirka 80 procent av kapitalet investerat i 10-15 bolag som över tid
ska generera stora värden, och en mindre del i mer spekulativa innehav med
betydande uppsida men också högre risk. Mikael Petersson konstaterar att
sedan fondens start för snart 1,5 år sedan, har två innehav blivit uppköpta
(Nuevolution och Cinnober) och tre har fått nya stora strategiska ägare som
har tagit kontroll över bolaget (Scatec Solar, Mynaric och JDC), och i
samtliga fall har en premie betalats. Det är bolag som har haft en
svårkopierad tillgång, så kallad "proprietary asset", och det kan ge bolagen
en hög avkastning på sitt kapital som därmed påverkar värderingen på bolaget,
menar Mikael Petersson.

Kärninnehav levererar

Mikael Petersson lyfter fram positiva nyheter i några av portföljens långa
innehav. Tyska fastighetsbolaget Aroundtown, ett av fondens kärninnehav, steg
i maj med drygt 5 procent efter kvartalsrapportering under maj.
Substansvärdet steg med 6 procent under första kvartalet trots en låg
belåning och hög förvärvstakt. Förutsättningarna för värdetillväxt är
fortsatt mycket goda enligt Mikael Petersson.

Green Landscaping har redan levererat en kursuppgång om 80 procent på 13
månader, men bolaget fortsätter att överraska positivt enligt Mikael
Petersson. Både tillväxt och marginaler har ökat, och integrationen av
förvärv fortlöper smidigt.

"Vår bedömning är att aktien i en oförändrad marknad har förutsättningar att
stiga med ytterligare 50 procent kommande 12-18 månader", skriver Mikael
Petersson.

Fondförvaltarens tro på den tyska nöjesarrangören DEAG har stärkts under
månaden, efter att bolaget har rapporterat en stark organisk tillväxt om 24
procent, förbättrad bruttomarginal och planer på flera förvärv.

Bland de tidigare nämnda lite mer spekulativa innehaven återfinns Surgical
Science, som utvecklar simuleringar för träning i kirurgiska ingrepp, och
diagnostikföretaget Immunovia. Surgical Science har funnits i fonden sedan
oktober 2018, och aktiekursen har fördubblats under tiden.

Genombrott för Immunovia

Efter en, enligt Mikael Petersson, lång väntan har Immunovia rapporterat
utmärkta resultat från optimeringsarbetet av den kommersiella versionen av
deras teknologi för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Dock förskjuts
lanseringen med två kvartal. Marknaden regerade först positivt på nyheten,
men det vände sedan ner till minus 5 procent. Fondförvaltaren tycker den
negativa reaktionen är orimlig och passade på att öka i Immunovia.

Inför fortsättningen på börsåret noterar Mikael Petersson rörelser för två
viktiga indikatorer för världsekonomin: cykliska bolag, som rört sig mycket
både upp och ner, samt oljepriset, där priset för Brentolja sjönk med cirka
14 procent under maj. Mikael Petersson tror inte att nedgången i
aktiemarknaden är klar för den här gången, utan menar att ungefär hälften av
det som är kvar av årets uppgång, motsvarande 4-6 procent, ska bort innan det
vänder upp igen, sannolikt i slutet av juni.

"Det faktum att vi har lyckats hålla oss nära högstanivåer för fondens
utveckling den senaste tiden gör att vi har mycket torrt krut som vi ämnar
sätta i arbete inom kort", avslutar Mikael Petersson.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.