Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Coeli Absolute European Equity: Svag utveckling under april - stått utanför i stora och cykliska bolag

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity
rapporterar en nedgång om 0,5 procent under april (andelsklass R SEK). Sedan
årsskiftet har fonden avkastat 13,1 procent. Motsvarande siffror för det
breda Europa-indexet Stoxx600 är en uppgång om 3,2 procent under april och
15,9 procent sedan årsskiftet.

Fondförvaltaren Mikael Petersson konstaterar i en förvaltarkommentar för april
att månaden var en stark börsmånad, där framför allt en ökad tro på stigande
tillväxt i världen gjorde att cykliska bolag steg rejält. Mikael Petersson
ser flera positiva signaler i världen: bolagsrapporter har överraskat
positivt och nedjusteringar av vinstförväntningar har bromsats in, samtidigt
har Europas "problemländer", Italien och Grekland, rapporterat högre PMI
(inköpsindex) under april, meddelar Mikael Petersson.

Desto sämre är utsikterna för Tyskland och Sverige som visar sviktande
tillväxtsiffror baserat på PMI. Sammanvägt PMI för Europa var 47,9, vilket är
en förbättring mot mars månads 47,5, men fortfarande under gränsen för
indikation på tillväxt, som dras vid på 50, framgår det av
förvaltarkommentaren.

Stått utanför cykliskt och storbolag

Mikael Petersson identifierar fyra huvudorsaker till fondens svaga utveckling
under april. Fonden hade en låg exponering mot cykliska bolag, vilka gick ur
april som klara vinnare. Stora bolag gick generellt bra under april, och
fondens långa innehav återfanns till stor del i mindre bolag. Den svenska
kronkursens svaga utveckling har dragit ned värdet på fondens svenska
innehav, eftersom fondens nomineringsvaluta är euro. Som fjärde orsak till
svag utveckling nämner fondförvaltaren att 20 procent är placerat i tyska
fastigheter, vilka hade en negativ utveckling under april. Mikael Petersson
framhåller dock att fondens största innehav i den tyska fastighetssektorn,
Aroundtown, i dag handlas med cirka 10 procents rabatt mot substansvärde, och
att en 20-procentig avkastning inklusive utdelning det närmsta året inte är
orimligt.

Coeli Absolute European Equity går både lång och kort i europeiska aktier, med
en övervikt på långa innehav (nettoexponeringen under april var i genomsnitt
76 procent). Mikael Petersson sammanfattar tre huvudområden som han menar
skapar värde över tid:

1. Sum-of-the-parts. Bolag med oattraktiv struktur som gör att aktien handlas
till rabatt, men som trots detta kan vara intressanta investeringar om
ledningen lyckas skapa värden genom till exempel avyttringar och
avknoppningar.

2. Omstrukturering som förbättrar marginaler och minskar sysselsatt kapital.

3. Bolag med stark tillväxt och stark position inom sitt segment.

Att gå mot strömmen betalade sig

Ett typexempel på detta i närtid är enligt Mikael Petersson Getinge som har
spunnit loss Arjo, aktivt arbetat med att förbättra marginal och reducera
sysselsatt kapital samt visat tillväxt i kärnverksamheten. Getinge har i år
stigit drygt 70 procent, och 23 procent bara i april. Mikael Petersson
framhåller att Coeli Absolute European Equity kommenterade Getinge redan i
november 2018, och då såg en potentiell kursdubblering inom två år:

"Vid det tillfället fanns det 15 rekommendationer från olika analytiker varav
endast en (!) hade köp. Minsta negativa nyhet slog våldsamt på aktiekursen,
aktien var underviktad av institutioner och var dessutom hårt blankad. Det
var helt enkelt en jobbig aktie att äga", skriver Mikael Petersson.

Nytt kärninnehav

Ett bolag som fonden också tycker uppfyller kriterierna för investering är
tyska DEAG (Deutsche Entertainment AG) som arrangerar konserter och
nöjesevent. Dels ser fondförvaltaren en långsiktig trend i att människors
spenderande flyttas från kapitalvaror till upplevelser, dels finns
förutsättningar för alla tre delarna som fonden eftersöker: sum-of-the parts
i form av en fastighet sannolikt mer värd än vad som är bokfört samt
underskottsavdrag som drar ned skatten till noll kommande år, omstrukturering
i form av större andel av försäljningen via egna kanaler vilket ger högre
marginal, och slutligen tillväxt genom förvärv. Coeli Absolute European
Equity har byggt upp sin position i DEAG och bolaget utgör nu ett av
kärninnehaven.

Att göra sin egen analys är något som skapar försprång mot marknaden och
större chans till överavkastning, menar Mikael Petersson, men resan i sådana
investeringar kan ofta vara ganska turbulent.

Immunovia och Chrunchfish kan bli raketer

Bland de långa innehaven nämner Mikael Petersson även diagnostikföretaget
Immunovia, som närmar sig kommersiell lansering, och har en stor potential
framöver enligt förvaltarkommentaren. Det samma gäller för Chrunchfish, som
bedöms ha både stor risk och uppsida.

Fondens korta positioner är koncentrerade till stora bolag för att, som Mikael
Petersson skriver, kunna "snabbt komma in eller ut". Under månaden har ingen
kort position utmärkt sig enskilt enligt förvaltarkommentaren, utan det är
korta terminer i tyska DAX och svenska OMX, återigen med anledning av stora
och cykliska bolags uppgång, som har legat bakom knappt 60 procent av korta
portföljens negativa resultat under april. Fondförvaltaren meddelar att
fonden har dragit ned på individuella kortpositioner och köpt mer
säljoptioner. En snabb nedgång med 10 procent kommer öka värdet på optionerna
fyra- till femfaldigt, förutspår fondförvaltaren.

Kortsiktig nedgång

För framtiden menar Mikael Petersson att det finns tecken på en kortsiktig
nedgång i marknaden, med hänvisning till att VIX-indexet gått ned under året
och under nedgången skapat vinster. Därtill poängterar Mikael Petersson det
paradoxala i att räntemarknaden ännu inte visar några tecken på uppgång i den
ekonomiska aktiviteten (stigande ränta). Detsamma gäller skillnaden mellan
"Economic Surprise Index" och aktiemarknaden.

"Något måste börja ge med sig, antingen en acceleration av aktiviteten eller
en nedgång i framförallt cykliska aktier", menar Mikael Petersson.

Fonden har minskat sin netto- och bruttoexponering något genom att avyttra
korta aktiepositioner och bolag som inte är kärninnehav, skriver Mikael
Petersson. Vid en eventuell nedgång kommer fonden ta tillfället i akt och öka
risken i portföljen, framhåller fondförvaltaren, som samtidigt menar att det
ser ljust ut på längre sikt:

"På bolagsnivå har vi de senaste veckorna varit i kontakt med nästan samtliga
av våra innehavs företagsledningar och det ser bra eller mycket bra ut",
skriver Mikael Petersson.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.