Du är här

2012-12-21

A-Com: Föreslår kvittning av konvertibler om 40 Mkr till aktier

(SIX) Reklamkoncernen A-Coms styrelse kallar till extra
bolagsstämma och föreslår att konvertibler om upp till cirka 40
miljoner kronor kvittas till aktier. De föreslagna emissionerna
kommer att väsentligt förbättra bolagets finansiella ställning,
uppger bolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande.

A-Com har under 2011 och 2012 genomfört besparingsåtgärder i
form av minskade personalkostnader, men även de centrala
kostnaderna bedöms minska genom den tidigare kommunicerade
avnoteringen.

Den finansiella situationen är emellertid fortsatt ansträngd.
A-Coms finansiering består bland annat av tre utestående
konvertibelprogram om totalt cirka 39 miljoner kronor, vilka nu
är tänkta att kvittas vid den extra bolagsstämman.

Vid full kvittning skulle bolagets kvarvarande
skuldfinansiering bestå av ett lån hos en bank om cirka 8
miljoner kronor, samt en outnyttjad checkräkningskredit om cirka
8 miljoner kronor.

Genom emissionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka
med totalt högst 40.204.086,60 kronor. Antalet aktier kan komma
att öka med totalt högst 4.020.408.660 aktier.
Aktiekapitalökningen och antalet aktier som emitteras kan bli
avsevärt lägre beroende av vilken teckningskurs som fastställs i
emissionen.

Teckningskursen ska vara A-Com-aktiens volymviktade
genomsnittskurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 11-24
januari 2013, minskad med en emissionsrabatt om tio procent.

Slutligen föreslås den extra bolagsstämman godkänna att
dotterbolaget ActionBase inför ett incitamentsprogram genom
emission av teckningsoptioner till vissa nyckelanställda i
bolaget, uppges det.

Arvid Raa
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.