Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Concentric AB: Concentrics patenterade tvåstegskoppling (Dual Cone Clutch - DCC) vald för användning i bromsluftkompresso...

Concentric AB har erhållit ett kontrakt för att leverera sin nya
tvåstegskoppling (Dual Cone Clutch - DCC) till en Tier 1-tillverkare
av bromsluftkompressorer för användning hos en av världens ledande
OEM av lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och industrimotorer.
Produktionen kommer att starta 2022/23 och totala intäkter fram till
slutet av 2026 beräknas uppgå till 60 miljoner SEK.

Betydande fördelar har identifierats för lastbilar för fjärrtrafik,
där DCC gör det möjligt att stänga av bromsluftkompressorn i mer än
80% av körtiden, vilket minskar bränsleförbrukningen och ännu
viktigare, minskar koldioxidutsläppen. Kopplingen är integrerad i
bromsluftkompressorhuset för att minimera storleken, minska vikten
och även ljudnivån.

Särskilt fokus har lagts på design- och analystekniker under
utvecklingen av denna nya tvåstegskoppling för att optimera systemets
prestanda och tillförlitlighet samt uppfylla hårda utrymmeskrav. I
denna applikation manövreras tvåstegskopplingen pneumatiskt med
extremt låga slitagenivåer och är också ett felsäkert system.

David Woolley, VD för Concentric AB, kommenterade, "Detta projekt
representerar en helt ny patenterad produkt och applikation för
Concentric med ytterligare tillväxtmöjligheter. Tvåstegskopplingen
visar vårt åtagande för innovation, effektivitet och absolut
produkttillförlitlighet. Slutanvändarnas payback sker snabbt i och
med minskad bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp".

För ytterligare information kontakta David Bessant, telefon
+44-121-445 6545

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och
är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar,
lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner.
Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien,
USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus
är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och
därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric
erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och
bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och
hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande
marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om
cirka 2 000 MSEK och cirka 800 anställda.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/concentric-ab/r/concentrics-patenterade-tvast...
https://mb.cision.com/Main/1643/3112844/1248403.pdf

Författare Cision News