Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

Concordia Maritime: Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2018

· Totala intäkter
Q4: MSEK 367,8 (193,8)
12 mån: MSEK 1 052,9 (827,5)

· EBITDA
Q4: MSEK 77,1 (10,1)
12 mån: MSEK 56,8 (51,3)

· Resultat före skatt
Q4: MSEK -19,4 (-42,0)
12 mån: MSEK -181,9 (-660,2)

· Resultat efter skatt per aktie
Q4: SEK -0,41 (-0,88)
12 mån: SEK -3,81 (-13,83)

Händelser under fjärde kvartalet

· Försäljning av andelar i periodinbefraktning av Suezmaxfartyg.
· Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury (LTI). Därmed har
bolaget haft fem år i rad utan LTI.

· Styrelsen föreslår till kommande bolagsstämma en utdelning om 0
(0) SEK/aktie.

Nyckeltal

· Totala intäkter, MSEK 1 052,9 (827,5)
· EBITDA, MSEK 56,8 (51,3)
· EBITDA, MUSD 6,5 (6,0)
· Rörelseresultat, MSEK -130,1 (-624,6)
· Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK -181,9 (-186,5)
· Resultat före skatt, MSEK -181,9 (-660,2)
· Resultat efter skatt, MSEK -181,2 (-660,2)
· Soliditet, % 38 (41)
· Räntabilitet på eget kapital, % -15,6 (-41,7)
· Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter,
MSEK 160,1 (335,5)

· Resultat efter skatt per aktie, SEK -3,81 (-13,83)
· Eget kapital per aktie, SEK 22,24 (25,60)
· Lost Time Injury 0 (0)
Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt.
Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell
information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats
www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime
Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
januari 2019 cirka kl. 14.00 CET.

För mer information, v.v. kontakta:
Kim Ullman
VD, Concordia Maritime AB
Tel 031 855003
Mobil 0704 855003
Email: kim.ullman@concordiamaritime.com

Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime AB
Tel 031 855009
Mobil 0704 85 50 09
Email: ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus
ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade
oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad
på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concordia-maritime/r/bokslutskommunike-1-janua...
https://mb.cision.com/Main/1948/2728651/983593.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.