Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-19

Consilium AB: Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 juni 2019

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 juni 2019 fastställdes
styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att ingen
utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2018. Det
beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i
enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande
direktör för verksamhetsåret 2018.

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens
förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ)
omvälja Carl Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren, Peter
Carlberg, Ann-Marie Åström, Erik Lindborg och Thomasine Rosenblad.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes på årsstämman
2018 för en period om 4 år vilket innebär att på årsstämman 2022
skall ny revisor väljas.

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt
800.000 kronor, samt om arvode till revisorer.

Vid årsstämman valdes valberedning och beslutades om arvode till
valberedning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande
befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga
anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledande
befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara
begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens
och dess affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda
mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa
årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla
skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där
antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till
högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av
eventuella förvärv.

Consilium AB (publ)
För ytterligare information:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019
klockan 18.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consilium-ab/r/rapport-fran-arsstamma-i-consi...
https://mb.cision.com/Main/1666/2844944/1065666.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.