Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-18

Coor: Delårsrapport januari - juni 2019, Coor Service Management Holding AB

Delårsrapport januari - juni 2019, Coor Service Management Holding AB.

Andra kvartalet 2019

· Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 7 procent till 2
556 (2 380) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent,
tillväxten från förvärv till 2 procent och från valutaeffekter till 1
procent.

· Justerat EBITA ökade med 1 procent till 140 (138) MSEK och
rörelsemarginalen uppgick till 5,5 (5,8) procent.

· EBIT var 78 (70) MSEK. Resultat efter skatt var 44 (22) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,2) SEK.
· Operativt kassaflöde var 38 (77) MSEK.
Första halvåret 2019

· Nettoomsättningen under första halvåret ökade med 13 procent till
5 091 (4 507) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent,
tillväxten från förvärv uppgick till 4 procent och valutaeffekter
till 2 procent.

· Justerat EBITA ökade med 7 procent till 271 (253) MSEK.
Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (5,6) procent.

· EBIT var 154 (127) MSEK. Resultat efter skatt var 87 (39) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,9 (0,4) SEK.
· Operativt kassaflöde var 162 (17) MSEK.
"Stark utveckling av kontraktsportföljen med nya stora kontrakt och
framgångsrika omförhandlingar". Mikael Stöhr, Vd och koncernchef,
Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Apr - jun Jan - jun Rullande Helår
(MSEK) 2019 2018 2019 2018 12 mån 2018
Nettoomsättning 2 556 2 380 5 091 4 507 10 073 9 489
Organisk tillväxt, % 5 11 7 11 8 10
Förvärvad tillväxt, % 2 11 4 7 8 10
Valutakurseffekter, % 1 3 2 2 3 3
Justerat EBITA 140 138 271 253 507 490
Justerad EBITA-marginal, % 5,5 5,8 5,3 5,6 5,0 5,2
EBIT 78 70 154 127 247 219
Resultat efter skatt 44 22 87 39 152 104
Operativt kassaflöde 38 77 162 17 499 354
Resultat per aktie, SEK 0,5 0,2 0,9 0,4 1,6 1,1

Inbjudan till press och analytikerpresentation

Den 18 juli klockan 10.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO
utvecklingen under andra kvartalet genom en webcast. För att delta i
webcasten kan du registrera dig via denna länk:
http://event.on24.com/wcc/r/1919047-1/AAB4E616A534D82B4804A64C90E2A063?p...
(https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fevent.o...).

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46856642706
(Sverige), +4578150107 (Danmark), +358981710522 (Finland),
+4723500236 (Norge) eller +443333009261 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att
publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken
Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari - september 2019 7 november 2019

Delårsrapport januari - december 2019 12 februari 2020

Delårsrapport januari - mars 2020 28 april 2020

Delårsrapport januari - juni 2020 17 juli 2020

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Olof
Stålnacke (+46 10 559 59 20).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och
koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller
kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

IR-koordinator: Sara Marin (+46 10 559 59 51).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management
Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli
2019 klockan 07.30 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad
främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor
erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice,
fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende
utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom
att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas
serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas
kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice,
lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland
kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och
offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel,
Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, EY, NCC, Politiet
(danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket,
Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq
Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i
förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den
påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på
www.coor.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/coor/r/delarsrapport-januari---juni-2019--coo...
https://mb.cision.com/Main/8962/2865435/1079189.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.