Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-24

Corline Biomedical AB: Fyra första patienterna inkluderade i njurtransplantationsstudien

Corline Biomedical AB (?Corline?) meddelar att de fyra första patienterna i
studien RENAPAIR 01 har inkluderats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I
studien erhåller transplantationspatienter donatornjurar som behandlats med
Renaparin®, ett läkemedel som är under utveckling för att förbättra
utfallet av njurtransplantation.

RENAPAIR 01 är en fas 1-studie med det primära målet att utvärdera om
Renaparin® är säkert att administrera och omfattar totalt 18 patienter.
Slumpmässigt styrs hälften av dessa patienter till gruppen som får en njure
behandlad med Renaparin® medan övriga erhåller en placebo-behandlad njure.
Av de fyra patienter som hittills rekryterats är minst två i
Renaparin®-gruppen. Hittills har inga komplikationer relaterade till
Renaparin®-behandlingen rapporterats vilket är i linje med studiens
primärmål. Studiens uppföljningstid är 30 dagar. När denna tid förflutit
för fjärde patienten kommer säkerhetsdata för samtliga nu rekryterade
patienter att utvärderas. Om inga hinder bedöms föreligga för fortsatt
patientrekrytering, kommer resterande 14 patienter i studien kunna
inkluderas parallellt vid klinikerna i Uppsala, Huddinge och Göteborg.

Renaparin® är i klinisk utveckling för att förebygga
ischemi-/reperfusionsskador (IRI) vid njurtransplantation och är designerat
som Orphan Drug i EU och USA för transplantation av alla typer av solida
organ.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar
?Det är mycket glädjande att vi nu avverkat den inledande fasen av RENAPAIR
01 med rekrytering av de fyra första patienterna och kan konstatera att
allt gått enligt plan och utan komplikationer som hindrar fortsatt
patientinkludering. Studiens försöksledare Amir Sedigh och hans team i
Uppsala har gjort ett fantastiskt jobb som jag verkligen vill tacka dem
för! Fram till nu har vi varit begränsade till att rekrytera patienter
sekventiellt och med individuell uppföljning, samt enbart i Uppsala. När vi
har utvärderat 30-dagarsdata för de nu rekryterade patienterna, är planen
att öppna upp för parallell inkludering på alla tre kliniker som ingår i
studien. Då räknar jag med ett väsentlig ökat inflöde av patienter i
studien, med siktet inställt på att avsluta rekryteringen före årets utgång
?.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 september 2019.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har
utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning
till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom
diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har
erhållit särläkemedelsstatus (?Orphan Drug?). Inom ramen för helägda
dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av
Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget
medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000
hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är
baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Bilaga

* 190924 PM - Corline_Fyra första patienterna inkluderade i
njurtransplantationsstudie RENAPAIR 01

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.