Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-03

Crunchfish: Crunchfish erhåller patent för Blippits appterminals arkitektur för radiosignalering

Crunchfish har erhållit två förhandsbesked om patent avseende en
arkitektur med två signaler för radiokommunikation av det svenska
Patent och registreringsverket PRV. Patenten är strategiskt viktiga
för Crunchfish eftersom de medför flera fördelar vid etableringen av
radiokommunikationen med användarens mobil. Patenten med svenska
ansökningsnummer 1751432-4 och 1850266-6 har prioritet till november
2037 respektive mars 2038.

[image]

Figur: Ritning från patentansökan som beskriver arkitekturen med
två-signaler från en service-terminal

Patenten skyddar uppfinningen att använda en arkitektur med två
radiosignaler där den starkare signalen väcker mobilen och förbereder
den att söka efter den svagare radiosignalen, i syfte att exempelvis
etablera två-vägssession för radiokommunikation.

Det ena patentet skyddar vid kommunikation med en service terminal,
exempelvis Blippits appterminal, medan det andra patentet skyddar
även när kommunikationen inte är associerad med en service-terminal
utan endast en fysisk plats.

Arkitekturen med två radiosignaler med olika signalstyrka spänner upp
två kommunikationszoner. En yttre zon där en mobilanvändare kan
upptäcka den starkare radiosignalen och initiera en sökning efter den
inre zonen med den svagare radiosignalen. Genom att använda sig av
två zoner erhålls en energieffektivare lösning eftersom mobilen bara
behöver göra högfrekventa radiomätningar för exempelvis en exakt
blipp när användaren har kommit in i den inre zonen.

När det gäller operativsystemet iOS, vilket används av mobilanvändare
med Apple-mobiler, är uppfinningens arkitektur med två signaler
nödvändig för att kunna sätta upp en två-vägskommunikation i den inre
zonen när användarens mobil är i nedsläckt läge. Det innebär även
patentskydd för att ge mobilanvändaren en notifiering med mobilen i
nedsläckt läge i den inre zonen nära service-terminalen. Den notisen
kan exempelvis möjliggöra för användaren att snabbt och smidigt
navigera direkt till vyn att godkänna en betalning i appen.

Två-signalsarkitekturen medför även att avgörandet om användaren ska
anses befinna sig tillräckligt nära för ett blipp kan göras med högre
precision eftersom signalstyrkemätningar kan kombineras från båda
signalerna. Den skapar även ökade möjligheter för inhämtning av
detaljerad data om vilka mobilanvändare är och hur de rör sig i den
yttre och inre zonen.

Bifogad uppdaterade översikt förklarar patentportföljen inom det
närhetsbaserade området genom att relatera uppfinningarna till
användningsområdena mobil handel respektive sociala applikationer,
samt huruvida uppfinningen i huvudsak avser att användaren är aktiv
med sin mobil eller interaktion med mobilen i nedsläckt läge.
Uppfinningar med blå text är beviljade eller godkända att bli
beviljade patent.

[image]

Figur: Patentöversikt för närhetsbaserad interaktion

Förhandsbeskeden gäller patent i Sverige i 20 år. Positiva
granskningsbesked har även erhållits för motsvarande internationella
PCT-ansökningar med samma prioritetsdatum som de svenska
patentansökningarna och ger Crunchfish möjlighet att välja de länder
vi vill nationalisera dessa patent om 12 respektive 18 månader.
Typiskt ansöker bolaget om patent i Europa, USA och Kina 30 månader
efter inlämningen av den initiala svenska patentansökningen, men för
dessa strategiskt viktiga patent kommer Crunchfish troligen att
ansöka om patent i fler marknader. Som referens kan nämnas att
Blippit ansökt om varumärkesskydd i 16 marknader för sitt namn.

Dessa patent är bolagets 12:e och 13:e inom närhetsbaserad interaktion
och därmed har Crunchfish lyckats patentera 13 av 19 unika
uppfinningar inom området. Dessutom har Crunchfish patent för 11 av
12 uppfinningar inom bolagets andra teknologiområde geststyrning.

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har, nationellt och internationellt, 61 aktiva patent och
patentansökningar inom två teknologiområden - närhetsbaserad
interaktion och geststyrning. Det finns 19 unika uppfinningar inom
närhetsbaserad interaktion varav 13 har blivit beviljade eller fått
avisering om patentering samt 12 unika uppfinningar inom geststyrning
av vilka 11 blivit beviljade. Bolaget äger samtliga sina patent och
patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla
geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har
för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda
marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och
närhetsbaserad interaktion.

För ytterligare information kontakta:
Crunchfishs styrelseordförande och IP-ansvarige tillika Blippits VD
Joachim Samuelsson,

0708 464 788,
joachim.samuelsson@crunchfish.com
Crunchfishs VD Joakim Nydemark,
0706 351 609,
ir@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se,
telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för
offentliggörande den 3 april 2019.

Om Crunchfish - crunchfish.com
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade
interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality.
Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish
Proximity med fokus på närhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad
appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och
betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det
gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för
geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran
är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på
marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är
noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010
med huvudkontor i Malmö.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/crunchfish/r/crunchfish-erhaller-patent-for-b...
https://mb.cision.com/Main/14959/2780079/1019313.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.