Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-16

DBP: Huvudägaren Si-Studio avyttrar 400 000 B-aktier Double Bond Pharmaceutical AB i syfte att återbetala en värdepappers...

Si-Studios ägare Igor Lokot kommenterar "I samband med
kapitalanskaffningen i Double Bond Pharmaceutical International AB
tidigare i våras så upptog Si-Studios en värdepapperskredit i syfte
att möjliggöra teckning av sin pro rata andel i emissionen. I och med
att mitt ägande i Double Bond Pharmaceutical international AB, genom
Si-Studios, är mitt största och enda innehav och tillgång så har jag
inga möjligheter att återbetala värdepapperskrediten på annat sätt än
genom en försäljning av aktier. Jag vill noga poängtera att denna
försäljning är enbart av privatekonomiska skäl och det är första
gången en insynsperson säljer aktier i bolaget. Min syn på Double
Bond Pharmaceutical International AB är fortsatt oförändrad, jag tror
nu, precis som då, fortsatt starkt på att Double Bond Pharmaceutical
International AB kommer lyckas och därmed generera stora
aktieägarvärden i framtiden." Ingen flaggningsgräns har passerats.

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical
International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16
november 2018.

Fullständigt bolagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer: 556991-6082
Aktiens kortnamn: DBP B
Aktiens ISIN-kod: SE0007185525

För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-...),
Facebook (https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/) och Twitter
(https://twitter.com/DoubleBondPharm)!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför
allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad
drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan
Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin
första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond
Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till
Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av
hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug
Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för
behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att
registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under
senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för
distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och
medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt
FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska
produkter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dbp/r/huvudagaren-si-studio-avyttrar-400-000-b...
http://mb.cision.com/Main/12720/2675261/947100.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.