Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-14

Delårsrapport Creades AB

1 januari – 30 juni 2022

Utfallet av avkastningen på substansvärdet blev - 33 procent för första halvåret 2022.
  • Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgick till -33 (+23) procent. OMXSGI avkastade under samma period -28 (+22) procent
  • För kvartalet uppgick avkastningen på substansvärdet till -19 (+7) procent OMXSGI avkastade för kvartalet -16 (+7) procent
  • Resultat i kronor per aktie för perioden uppgick till – 31,15 (13,77) för kvartalet -15,19 (3,83)
  • Den tidigare offentliggjorda försäljningen av innehavet i Pricerunner slutfördes i april där Creades som en del av ersättningen erhöll aktier i Klarna
  • I maj avtalades om investeringar i Stabelo där del ett genomförts under kvartalet.
  • I juni förvärvades 7 procent av Mentimeter för SEK 175 mn
  • I juni förvärvades 35 procent av Findity för SEK 102 mn

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2022 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 14 juli 2022

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:


John Hedberg, VD, telefon 070-629 23 37

Denna information är sådan information som Creades är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-14 08:30 CEST.

Bifogade filer


Creades Rapport Januari Juni 2022

Författare MFN